Publisert 16.01.2023

Spesialsykepleier/Spesialvernepleier

Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykisk helsevern for voksne, som har til oppgave å diagnostisere og behandle eldre med psykiske lidelser. Den alderspsykiatriske pasient har ofte et sammensatt og komplisert sykdomsbilde. Utredning og behandling av alderspsykiatriske lidelser fordrer en bred tverrfaglig tilnærming, også samarbeid både med pasient og pårørende, kommunehelsetjenesten og ulike aktører i spesialisthelsetjenesten.

Seksjon alderspsykiatri ved Sykehuset Levanger tilbyr poliklinisk- og ambulant utredning og behandling av eldre mennesker med psykisk sykdom samt personer med kognitiv svikt og demenssykdom. Veiledning og undervisning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere hører også inn under arbeidsoppgavene. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt, per tiden bestående av overlege, psykologspesialist, spesialsykepleiere, spesialergoterapeut, fysioterapeut, spesialvernepleier og helsesekretær.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må ha førerkort for bil og legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for utredning, behandling og opplæring av pasienter, pårørende mm. i henhold til gjeldende lovverk og prosedyrer

Omfattende tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Bidra aktivt til fagutvikling i seksjonen

Kvalifikasjoner

Krav:
Sykepleier/vernepleier med autorisasjon
Videreutdanning innen psykisk helsearbeid (Annen relevant videreutdanning vil også bli vurdert)

Fordelaktig:
Klinisk erfaring med spesialisert alderspsykiatri i spesialisthelsetjenesten (Annen relevant erfaring vil også bli vurdert)
Erfaring med å drive gruppetilbud for relevant pasient- eller pårørendegruppe vil være en fordel
Erfaring med undervisning og/eller veiledning

Personlige egenskaper

Interesse for fagfeltet og et stort ønske om å arbeide med eldre mennesker med psykiske lidelser

Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Like å ha ansvar, arbeide strukturert og selvstendig, ta utfordringer, men samtidig også inneha gode samarbeidsevner og se verdien av å arbeide i et tverrfaglig team

Interesse for å ta ansvar for å holde seg faglig oppdatert og videreutvikle alderspsykiatri, og helsetjenesten, etter mønsterpraksis

Være forberedt på fleksibilitet, slik at vårt tilbud til pasienten, pårørende og samarbeidspartnere oppleves som pasientnært og faglig godt

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med faglige utfordringer, mulighet for fleksibel arbeidstid, varierte oppgaver og mulighet for faglig utvikling

Lønn etter gjeldende overenskomst

Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk

Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Arne Okkenhaug, Seksjonsleder, 74098662

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4607907971
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Spesialsykepleier/Spesialvernepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Avdeling Poliklinikk Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no