Publisert 31.05.2022

Spesialsykepleier/sykepleier

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for mennesker med rusrelaterte vansker i Helse Nord-Trøndelag sitt geografiske opptaksområde. Tilbudet består av poliklinisk tilbud ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, samt seksjon døgnbehandling som er lokalisert ved Sykehuset Levanger.

ARA seksjon døgnbehandling har fra 01.09.22 ledig 100 % fast stilling for spesialsykepleier/sykepleier. 

Seksjonen har i dag totalt 16 sengeplasser for utredning og behandling av rus-/avhengighetsproblematikk. Vi tilbyr opp til 12 ukers innleggelse med bredt fokus som favner både ruslidelse samt somatisk og psykiatrisk tilleggsproblematikk.  Vi vektlegger brukerperspektivet og samhandling med bl.a. øvrig hjelpeapparat, pårørende m.m.

Stillingen innebærer arbeid på dag/aften samt hver 5. helg, 12 timers vakter lørdag og søndag (midlertidig avtale, endring må påregnes). Seksjonen har egne nattevakter.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

Miljøterapeutisk oppfølging av pasientene, inkludert observasjon, rapportering og dokumentasjon.
Bidra aktivt i tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
Medvirke til faglig videreutvikling og kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier. Det er ønskelig med relevant videreutdanning, men ikke et formelt krav.
Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.
Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller psykisk helsevern vil vektlegges høyt.
Det er krav om gjennomført vaksinasjon mot Covid -19, og man forplikter seg som ansatt til å følge HNT sitt videre vaksineprogram.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og arbeidskolleger.
Evne til fleksibilitet.
Positiv holdning, også til nødvendige endringer.
Evne til og ønske om tverrfaglig samhandling.
Godt humør
Evne til å arbeide strukturert og målrettet
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre
Evne til å ta initiativ og til å motivere and

Vi tilbyr

En spennende stilling i et etablert fagmiljø med fokus på brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitet i utredning og behandling.
Varierte arbeidsoppgaver.

Gode muligheter for kompetansehevi9ng og faglig utvikling.

Kontaktinformasjon

Nina Linaker, Seksjonsleder, ARA døgn, 74097904
Torunn Aurstad, Avdelingsleder, 74098639

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4530426304
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.09.2022
Søknadsfrist: 16.06.2022

Søknad

Søknadsfrist: 30.06.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Spesialsykepleier/sykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Avdeling for rus og avhengighet, Klinikk for psykisk helsevern og rus , Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no