Publisert 23.06.2022

Spesialsykepleier  

DMS er et medisinsk senter, der medisinsk behandling og mobilisering vektlegges under pasient oppholdet. Det jobbes tverrfaglig i posten for å oppnå et best mulig tilbud til den enkelte pasient. Av faggrupper har vi: Leger, spesialsykepleiere/sykepleiere, spesialfysioterapeut/fysioterapeut og klinisk farmasøyt.

Vi har nå ledig stillinger som sykepleier 75 % stilling. Stillingene har turnus med arbeid hver 3 helg.

Arbeidsoppgaver

DMS Inn-Trøndelag er et medisinsk senter med 10 intermediære, 4 øyeblikkelig hjelp-senger samt 2 kommunale senger forbeholdt pasienter med palliativt behandlingsbehov fra Steinkjer kommune.

Pasienter som kommer fra sykehus skal være medisinsk stabile og behandling skal være igangsatt, og overflyttes til DMS for videre behandling og mobilisering. Pasienter som innlegges på øyeblikkelig hjelp-grunnlag skal være tilsett av lege ved legevakt eller fastlege.

Det skal være klarert hvilken behandling som skal iverksettes, og hvilke observasjoner som skal vurderes. Vi driver poliklinikk/dagbehandling for pasienter etter legehenvisning fra sykehuset.

I tillegg til sengeposten og poliklinikk/dagbehandling, har DMS Inn-Trøndelag egen dialyseavdeling, røntgen og ortopedisk poliklinikk. Sykehuset Levanger sender ut innkalling og er ansvarlig for disse tilbudene.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som sykepleier med videreutdanning innen kreftbehandling eller relevante fagområder for DMS.
  • Erfaring fra sykehus/DMS

Personlige egenskaper

  • Vi søker etter sykepleier som er faglig engasjert, er nøyaktig i sitt arbeid og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
  • Du må vise respekt for pasienter, pårørende, kollegaer og våre samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

Lønn og arbeidsvilkår etter kommunal hovedtariffavtale og opptjening av tjenestepensjon i KLP

Kontaktinformasjon

Inger Risan, enhetsleder, 92400059, inger.risan@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Seilmakergata 10
7725 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer Kommune

Referansenr.:4538235595
Stillingsprosent: 75%
Fast
Søknadsfrist: 25.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 25.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Spesialsykepleier  

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: DMS Inn Trøndelag, Steinkjer Kommune

Adresse: Seilmakergata 10 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.