Publisert 30.06.2022

Stokkbakken omsorgssenter søker sykepleier

Er du en engasjert og positiv sykepleier? Da er du akkurat den vi leter etter. 

Stokkbakken omsorgssenter er en del av Levanger kommunes satsing på et økt antall tilrettelagte boliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorgtjenester.  Det er lagt opp til boenheter som kan benyttes fleksibelt. Prosjektet inneholder 36 boenheter fordelt på 3 etasjer og ble ferdigstilt våren 2017. Bygningsmassen er tilpasset dagens og fremtidens teknologiske løsninger. Heldøgnsplassene skal gi muligheter til individuelle tilpasninger ut fra funksjonsnivå og velferdsteknologiske muligheter.   

Arbeidsoppgaver

Stokkbakken omsorgssenter er organisatorisk plassert i enhet hjemmetjenester. Enhet hjemmetjenester har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever mestring i egen hverdag. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkelte tjenestemottakers ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon. Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/ rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av helse og deltagelse.

Stokkbakken omsorgssenter har ledig 60 % fast sykepleiestilling hovedsakelig på natt med tiltredelse 1.september -22.

Som hovedregel planlegges årsturnus for alle ansatte med minimum 18/52 søndager/helger i året. Men en (1) av disse helgene planlegges til en periode av året hvor den ansatte avvikler ferie, slik at alle ansatte innvilges minst en (1) helg med ferie.  

Stillingen krever samhandling eksternt og internt, samt at det vil være veilednings- og opplæringsansvar for ansatte og studenter. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 presenterer fire satsningsområder. Et  satsingsområde er: "Levanger, en samskapende kommune"

Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. 

Et annet satsningsområde er: "Alle innbyggere i Levanger opplever god livskvalitet, trygghet, gode levekår, og mestring gjennom hele livet." Her kan du finne kommuneplanens samfunnsdel: https://pub.framsikt.net/plan/levanger/plan-515c3fb7-6e84-4867-bd4a-a46a698efb1e-10028/#/

Gjennom interne organisasjonsutviklingsprosesser er helse- og omsorgstjenesten stadig under utvikling. Fremtidige endringer må påregnes.  

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier. 

Personlige egenskaper

Vi søker personell med følgende egenskaper:

 • Ansvarsfull  
 • Tverrfaglig fokus
 • Evne til å arbeide i krevende situasjoner i tett samarbeid med andre
 • Gode datakunnskaper
 • Fleksibel, endringsvillig, engasjert og løsningsfokusert
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Gode vurderingsevner
 • Evne til å arbeide kunnskapsbasert
 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsevne
 • Førerkortklasse B

Personlig skikkethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og
gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.

Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 

Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 

Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at
tilfredsstillende politiattest framlegges.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker
har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som
ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel
om dette. 

Kontaktinformasjon

Hanne Svean Halberg, Avdelingsleder, 74053940
Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81

Arbeidssted

Dr. Berg Nilsens veg 1
7600 Åsen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4542416966
Stillingsprosent: 60%
Fast
Søknadsfrist: 14.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 14.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Stokkbakken omsorgssenter søker sykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Hjemmetjenester

Adresse: Dr. Berg Nilsens veg 1 LEVANGER

Hjemmeside:Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.