Publisert 16.06.2022

Studentstillinger

Bo- og dagtilbudtjenesten, avdeling Ringvegen nord består av  Verdal kommunale avlastningsbolig som yter tjenester for familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne, Bofellesskapet Ringvegen nord, ett kommunalt bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt Skolebakken borettslag  hvor vi yter helse og omsorgstjenester til  ungdommer.

Avdelingen skal ansette 3 nye medarbeidere i henholdsvis 15, 16 og 17% for sykepleier/vernepleierstudenter med egen avtale. Stillingene er pr tiden ved bofellesskapet Ringvegen nord og medfører arbeid på helg. Stillingene er fast og er ledig fra 22.08.22.

Ved ansettelse i studentstilling gies et brutto rekrutteringstillegg med kr 5.000,- pr 1.studieår, 7.500,- pr.2.studieår og 20.000,- for 3. studieår der studenten er ansatt. En forutsetning for å få utbetalt rekrutteringstillegget er at studenten er i stillingen til 31.august i siste utdanningsår og at studenten arbeider minimum 50% i Verdal kommune i sommerferiene. Se ellers lønnvilkår under "vi tilbyr" nedenfor. Kommunen har som mål å tilby fast ansettelse i større stilling etter fullendt studie. 

Her er det gode utviklingsmuligheter, du vil få brukt dine kunnskaper og bli en del av et spennende og godt arbeidsmiljø. Som helsepersonell forventes det at en holder seg faglig oppdatert og søker nødvendig kunnskap. Ansatte må benytte de plattformene kommunen har besluttet er nødvendig for informasjonsflyt. Alle er pliktig til å bidra til et fult forsvarlig arbeidsmiljø for alle.                                                                                                                                                       

Arbeidsoppgaver

Ivareta den enkelte brukers behov for helsehjelp, opplæring, praktisk og personlig bistand  i forhold til dagliglivets gjøremål og aktivisering.
Det legges vekt på bistand som i mest mulig grad fremmer egenmestring og gi brukerens gode opplevelser/aktiviteter ut ifra den enkeltes behov.

Kvalifikasjoner

Bachlorstudenter innen sykepleie og vernepleie. Studenter som starter studiet til høsten oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Evne til å skape trygge og gode relasjoner
  • Fleksibel, endringsvillig, engasjert og løsningsorientert
  • God vurderingsevne
  • Evne til å arbeide selvstendig, samtidig som man er en del av ett team.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldene tariffavtaler. Studenten avlønnes som fagarbeider med evt. ansinnitet fom første studieår. Fom fullført andre studieår. lønnes studenten som med grunnlønn for sykepleier/vernepleier. 

De første 6 mnd av ansettelsesforholdet er prøvetid. Gode pensjonsordninger, det trekkes 2% av lønn til pensjonsordningen. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må oppgi dette i søknaden. 

Det kreves at tilfredstillende politiattest framlegges.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlige søkerlister. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.

Kontaktinformasjon

Ellen Stuberg, Avdelingsleder, 99031455

Arbeidssted

Ringveg Nord 3
7654 VERDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4537233235
Stillingsprosent: 15, 16, 17%
Fast
Startdato: 22.08.2022
Søknadsfrist: 05.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 05.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Studentstillinger

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Avd. Ringveg Nord

Adresse: Ringveg Nord 3 VERDAL

Hjemmeside: www.verdal.kommune.no

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Aker Solutions) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.