Publisert 16.06.2022

Sykepleier

Medisinsk avdeling har tilsammen 63 heldøgns sengeplasser; fordelt på fire sengeposter;
MedA (lunge), MedB (hjerte/nyre), MedD (slag/geriatri) og MedH (gastro/hematologi/infeksjon). I tillegg driftes en medisinsk overvåkningsenhet (MOA), en dialyseavdeling med tilhørende satellitt-dialyse, og medisinsk poliklinikk.         

På medisinsk avdeling arbeider de ulike yrkesgrupper tett, med fokus på å levere helsetjenester av høy  faglig kvalitet. Det er stor produksjon i avdeling og vi har fokus på faglig utvikling og evidensbasert praksis. MedA er en heldøgns sengepost med 15 senger, som utfører medisinsk utredning, behandling og pleie til pasienter med sykdommer innen det lungemedisinske fagfeltet. KOLS – og lungekreftpasienter utgjør hovedtyngden av pasientgruppen, samt pasienter med generelle indremedisinske problemstillinger.

MedA samarbeider tett med de andre sengepostene i avdelingen, og kompetanse benyttes på tvers når det er behov for det. Vi er en fagfokusert, inkluderende, modig og begeistret gjeng, med bla flere spesialsykepleiere innenfor kreft og lunge. Posten tar imot en stor andel studenter, lærlinger og hospitanter i løpet av året, og har egne studentveiledere. Vi trenger flere sykepleiere og/eller spesialsykepleiere på laget!
Avdelingen har årsturnus/ønsketurnus med 17 arbeidshelger i året, i enten rundturnus, eller kun med dag/aften. Vi har fokus på helsefremmende turnus.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver som sykepleier på lungemedisinsk sengepost i spesialisthelsetjenesten innebærer å:
¤ observere, behandle, forebygge, og dokumentere akutt klinisk forverring av sykdomstilstand
¤ dekke pasientens grunnleggende behov under klinisk forverring av akutte og kroniske tilstander 
¤ administrere medisinsk medikamentell behandling

Kvalifikasjoner

¤ Autorisasjon som sykepleier, gjerne med videreutdanning innen kreft, lunge, intensiv, infeksjon, palliasjon eller veiledning.
¤ Erfaring med lungemedisinske og/eller medisinske pasienter vil bli foretrukket.
¤ For personell kreves det etter helsepersonelloven autorisasjon/godkjenning.
¤ Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon.
¤ Dersom stillingen blir besatt av intern søker kan annen stilling bli ledig.

Personlige egenskaper

Store deler av pasientgruppen er i en langkommet sykdomsfase, så du må:
¤ være interessert i å jobbe med palliasjon og omsorg til langkommet KOLS – og lungekreftpasienter.
¤ ha gode kommunikasjonsferdigheter og høy evne til etisk refleksjon. 
¤ du må like å jobbe i høyt tempo, og kunne takle stress godt, fordi arbeidsdagen er uforutsigbar.
¤ du må derfor ha god samarbeids – og relasjonskompetanse, og evne til å prioritere og å se løsninger sammen med dine kollegaer.
¤ Medisinsk avdeling ser en utvikling som gjør at vi i høyere grad etterspør ansatte med evne til fleksibilitet og mobilisering etter arbeidsoppgaver. Dette betyr at det er vesentlig at du har en offensiv innstilling til å sette deg inn i nye ting, og være fleksibel til å også jobbe på andre seksjoner i klinikken om den daglige driftssituasjonen tilsier dette.
¤ Vi vil legge vekt på personlig egnethet ved tilsetting

Vi tilbyr

¤ Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
¤ Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
¤ Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
¤ Muligheter for videreutdanning innen kliniske fagfelt som naturlig hører seksjonen til; slik som kreft, lunge, infeksjon og veiledning.
¤ Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.
   Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 

Kontaktinformasjon

Bård Voldsund, Seksjonsleder, 74098056

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4537202352
Stillingsprosent: 100, 75%
Fast
Startdato: 01.09.2022
Søknadsfrist: 03.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 03.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Med avd. A, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no