Publisert 26.06.2022

Sykepleier

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Det grunnleggende for vår virksomhet er foretakets verdier: kvalitet, trygghet og respekt. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 64 sengeplasser fordelt på fem seksjoner: Medisin A(lunge), Medisin B(hjerte/nyre), Medisin D(slag/geriatri), Medisin H (gastro/hematologi) og MOA (medisinsk overvåkning). I tillegg har vi en dialyseavdeling med tilhørende dialysesatellitter og en medisinsk poliklinikk. På medisinsk avdeling arbeider ulike yrkesgrupper tett med fokus på å levere helsetjenester av høy kvalitet. Det er stor aktivitet i avdelingen og vi har stort fokus på faglig utvikling og evidensbasert praksis.

Medisin B – En levende sengepost
Medisin B er en heldøgns sengepost med 21 senger som gir medisinsk behandling og pleie primært til
pasienter med sykdommer innen kardiologi, nefrologi og endokrinologi. Vi tar i
tillegg imot pasienter med generelle indremedisinske problemstillinger. Eksempler på ulike sykdomstilstander vi behandler er hjerteinfarkt, angina pectoris, hjerterytmeproblematikk, hjertesvikt, synkoper, klaffesykdommer, hjerteopererte, nyresvikt inklusiv nyreerstattende behandling, nyre- og pankreastransplanterte, hypertensjon, diabetes, intoksikasjoner, ulike infeksjonstilstander, reumatologi og ulike utredninger. For å koordinere alle tjenester i pasientbehandlingen samarbeider tett med flere profesjoner både internt og eksternt, blant annet farmasøyter, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, radiograf, portører, bioingeniører, forvaltningskontor og kommunehelsetjeneste m.fl. Sykepleierne har en betydelig koordinerende funksjon i dette samarbeidet hos oss. 

Vi er en engasjert, fagfokusert, inkluderende og arbeidsom gjeng med sykepleiere,
spesialsykepleiere og helsefagarbeidere hvor flere har videreutdanning innen
hjerte, nyre, veiledning, psykiatri og hygiene. Avdelingen tar også imot en
stor andel studenter, lærlinger og hospitanter i løpet av året, og vi har egne studentveiledere. Avdelingen praktiserer årsturnus med 17 arbeidshelger og har egne nattevakter i posten. Seksjonen har et tett samarbeid med de andre seksjonene i medisinsk avdeling, og ressursene utnyttes på tvers når det er behov for det.

 

Vi søker nå etter en fleksibel, arbeidsflittig og engasjert sykepleier som ønsker å bli med på laget vårt. Vi har nå følgende stillinger
ledig hos oss på Medisin B:

 • 2 x 100% faststilling
 • 1 x 75% faststilling
 • 2 x 50% vikariat natt

Dersom stillingen blir besatt av intern søker, kan annen stilling bli
ledig. 

 

Spesifiser gjerne i søknadsbrev hvilke(n) stilling(er) du søker på.  

Arbeidsoppgaver

 • Observasjon og behandling av pasienter i akutt sykdomsfase og kroniske forløp. 
 • Dekke pasientens grunnleggende behov.
 • Forebygging av komplikasjoner og ivareta pasientsikkerhet. 
 • Gi forsvarlig medisinsk behandling og sykepleie.
 • Utøvelse av god omsorg til pasient og pårørende.
 • Dokumentere sykepleiepraksis.
 • Delta i seksjonens fellesoppgaver.
 • Koordinere tjenester i pasientbehandlingen både internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Ønskelig med erfaring innen kardiologi og nefrologi.

Personlige egenskaper

 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og høy evne til etisk refleksjon.
 • Du må like å jobbe i et høyt tempo og kunne takle stress godt, da
  arbeidsdagen kan være hektisk og uforutsigbar.
 • Omstillingsevne, god samarbeidskompetanse og evne til å prioritere og se løsninger sammen med
  dine kolleger.
 • Du er en aktiv deltaker til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Du er opptatt av fag og har et ønske om å utvikle deg.
 • Medisinsk avdeling ser en utvikling som gjør at vi i høyere grad etterspør
  ansatte med evne til fleksibilitet og mobilisering etter arbeidsoppgaver. Dette
  betyr at det er vesentlig at du har en offensiv innstilling til å sette deg inn
  i nye ting og at du er fleksibel til å jobbe på andre seksjoner i avdelingen dersom den daglige driftssituasjonen tilsier dette.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert arbeidshverdag med store muligheter for personlig utvikling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Muligheter for videreutdanning innen klinisk fagfelt som naturlig hører
  seksjonen til.

Kontaktinformasjon

Wenche Sagvold Kluken, Avdelingssykepleier, 74098055

Arbeidssted

Kirkegata 1
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4536061342
Stillingsprosent: 100, 75, 50%
Fast, Vikariat
Søknadsfrist: 14.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 14.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Med avd. B, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 1 LEVANGER

Hjemmeside: HNT.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no