Publisert 20.09.2022

Sykepleier/Miljøterapeut

 

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) er et regionalt tilbud i Helse Midt Norge, opprettet i 2001. Vi tilbyr poliklinisk behandling og døgnbehandling. Vi tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp, men er forpliktet til å gi rask respons til alle våre samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av alvorlighetsgrad og behov for tvungent psykisk helsevern (TPH).
Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. I tillegg til kliniske oppgaver tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. 
Behandlingen skjer ved poliklinisk oppfølging eller ved innleggelse på seksjon Levanger. Behandlingen som tilbys er individuell eller i gruppe. All behandling er basert på et tett samarbeid mellom pasient, pårørende, henvisende instans og behandlere i RKSF.

 

Vi lyser ut 1 stilling i RKSF sengepost:

100% fast stilling for sykepleier/miljøterapeut, turnusstilling for tiden på dag, kveld og helg

Stillingen er ledig fra 01.12.22

 

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier/miljøterapeut har medansvar sammen med pasientansvarlig behandler (PAB) og koordinator for den enkelte pasients behandling fra innkomst til utskriving
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Holde seg faglig oppdatert slik at pasientbehandlingen holder høy faglig kvalitet

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier, høgskole-/universitetsutdanning i helse og sosialfag eller annen utdanning som kvalifiserer til stilling som miljøterapeut
 • Ønske om generell erfaring fra psykisk helsearbeid og spesielt arbeid med spiseforstyrrelser
 • Ønske om erfaring med mentaliseringsbasert terapi og/eller gruppeterapi
 • For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • Har evne og vilje til samarbeid, er løsningsorientert og som tar ansvar og initiativ
 • Har engasjement og deltar med kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring
 • Har en respektfull holdning til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø og et faglig felleskap
 • Har en omgjengelig og fleksibel holdning
 • Er god både selvstendig og i team
 • Er sterk i norsk kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli særlig lagt vekt på

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden
 • Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn
 • Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes om å opplyse om det i søknaden
 • Hvis interesse for følgestilling, vennligst anfør dette på søknaden.

Kontaktinformasjon

Inger Anne Sporild, Seksjonsleder, 74098697

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4566287126
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 05.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 05.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier/Miljøterapeut

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: RKSF, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no