Publisert 01.08.2022

Sykepleier/spesialsykepleier

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Sykehuset Levanger er et mellomstort akuttsykehus med traumefunksjon og nedslagsfelt for 100.000 innbyggere. Det er passe stor til å gi varierte arbeidsoppgaver og lite nok til at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. 

Medisinsk poliklinikk består av lungepoliklinikk, gastropoliklinikk inkl. hemokromatosetapping, endokrinologisk poliklinikk inkl. benmassemåling/osteoporoseoppfølging, hjertepoliklinikk og en generell poliklinikk. I hovedsak driver vi elektiv virksomhet, men bistår avdelingene med ø-hjelpsundersøkelser innenfor respektive fagfelt. Totalt er det 27 dyktige sykepleiere og spesialsykepleiere ansatt i medisinsk poliklinikk. Flere driver selvstendig sykepleierpoliklinikk.   

Vi har 1 fast100% ledig i Gastropoliklinikken 

Arbeidsoppgaver

 • Assisterer ved alle typer scopier på polikliniske og inneliggende pasienter: Gastroscopier, Colonoscopier, Bronkoscopier og ERCP
 • Infusjoner til pasienter med IBD ved egen infusjonsenhet
 • Selvstendige arbeidsoppgaver som Ph/manometrier, Kapselundersøkelser, egne konsultasjoner til IBD og IBS-pasienter
 • Det drives forskning hvor du blir aktiv deltaker
 • Avdelingen er i vekst. Oppgavene blir flere og mer komplekse.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant videreutdanning er ønskelig, men ikke et krav
 • Vi søker fortrinnsvis etter sykepleier med erfaring fra lignende poliklinisk arbeid.

Personlige egenskaper

 

 • Du er opptatt av fag, egenutvikling og har gjerne et ønske om å ta videreutdanning
 • Du liker å jobbe med tekniske prosedyrer, samtidig som du evner å se mennesket bak
 • Du evner å forholde deg rolig i stressede situasjoner
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du liker å veilede/undervise
 • Du er motivert for å ta på deg selvstendige oppgaver/jobbglidning når du har ervervet deg nok kompetanse og erfaring
 • Du anser deg selv for å være en stabil arbeidstaker med høy arbeidsmoral
 • Du jobber godt både selvstendig og i team
 • Du aksepterer forskjelligheter, samtidig som du kan ta opp ting på en konstruktiv måte
 • Du er en aktiv deltaker i å skape et godt arbeidsmiljø
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Vi kan love deg en spennende og uforutsigbar arbeidsdag med store muligheter for personlig utvikling
 • Nytilsatte får god opplæring, litt etter individuelle behov. Vi ønsker at du skal finne deg til rette hos oss og bli trygg i rollen som sykepleier i medisinsk poliklinikk.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Tove Anette Hennissen, Ass. avdelingssykepleier, 74098912
Jørgen Selmer, avdelingssykepleier, 74098174, jorgen.selmer@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4548788321
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 17.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 17.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier/spesialsykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Medisinsk Poliklinikk Gastrolab, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no