Publisert 16.07.2020

Sykepleier/sykepleier med videreutdanning

Org. nr: – Stillingsident: 4264326722 Presentasjon av stillingen:

 • Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) er et regionalt tilbud i Helse Midt Norge, opprettet i 2001. Vi tilbyr poliklinisk behandling og døgnbehandling. Vi tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp, men er forpliktet til å gi rask respons til alle våre samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av alvorlighetsgrad og behov for tvungen psykisk helsevern (TPH).
 • Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell.
 • Behandlingen skjer ved poliklinisk oppfølging eller ved innleggelse på seksjon Levanger. Behandlingen som tilbys er individuell eller i gruppe. All behandling er basert på et tett samarbeid mellom pasient, pårørende, henvisende instans og behandlere i RKSF.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier har medansvar sammen med pasientansvarlig behandler (PAB) og koordinator for den enkelte pasients behandling fra innkomst til utskriving
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Holde seg faglig oppdatert, samt sørge for nødvendig veiledning slik at pasientbehandlingen skal holde en høy faglig standard
 • Turnusstilling med arbeid dag, aften og helg i sengepost

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid og arbeid med spiseforstyrrelser
 • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til samarbeid, løsningsorientert, selvstendig, tar ansvar og initiativ
 • Det forventes engasjement og deltakelse i seksjonens arbeid for godt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Dersom stillingen blir besatt av intern søker kan annen stilling bli ledig. Ber om at det opplyses i søknaden dersom en slik følgetilsetting også er av interesse.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Inger Anne Sporild, Seksjonsleder, 74098697

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4264326722
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 07.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier/sykepleier med videreutdanning

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: RKSF Seksjon Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no