Publisert 21.06.2022

Sykepleier/vernepleier 100 % stilling 

Avdeling Eplehagen søker medarbeider i botiltak knyttet til innbyggere med  behov for tett oppfølging. På dag, kveld og helg jobber to og to medarbeidere sammen og stillingen som nå er ledig innebærer også koordinering og veiledning av kollegaer knyttet til tjenesten. Det er ønskelig  at du som søker har formell kompetanse eller erfaring i forhold til arbeid med innbyggere som har alvorlige psykiske vansker.

Arbeidsoppgaver

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 presenterer fire satsningsområder. Et  satsingsområde er: "Levanger, en samskapende kommune"
Ordet “kommune” betyr fellesskap. Erkjennelsen av at fellesskap er felles-skapt rammer inn kommuneplanen. Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet.  Et annet satsningsområde er: "Alle innbyggere i Levanger opplever god livskvalitet, trygghet, gode levekår, og mestring gjennom hele livet." Her kan du finne kommuneplanens samfunnsdel: https://pub.framsikt.net/plan/levanger/plan-515c3fb7-6e84-4867-bd4a-a46a698efb1e-10028/#/

Hjemmetjenesten avdeling Eplehagen er organisatorisk plassert i Enhet hjemmetjenester. Enhet hjemmetjenester har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever: “Mestring i egen hverdag”. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkelte tjenestemottakers ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon.
Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/ rehabiliterende elementer  i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av helse og deltagelse.

Med utgangspunkt kommuneplanens samfunnsdel og den enkelte innbyggers behov for oppfølging ønsker vi å bidra til å bidra til livskvalitet, verdighet og tilhørighet.
Innbyggerinvolvering eller personsentrert omsorg er sentral i tjenesten og som ansatt i vår avdeling vil du møte både utfordringer og muligheter.

Kvalifikasjoner

Vernepleier/Sykepleier eller annen helsefaglig høyskoleutdanning, 
Kommunedelplan Helse- og Omsorg "mestring for alle" legger vekt på at verdigrunnlag og arbeidsform skal sette menneskets iboende ressurser og mestringsevne i fokus. Kommunedelplan kan lastes ned i sin helhet på Levanger kommunes hjemmesider.

Personlige egenskaper

  • Evne til å arbeide i krevende situasjoner i tett samarbeid med andre
  • Fleksibel, endringsvillig, engasjert og løsningsfokusert
  • Evne til å arbeide kunnskapsbasert
  • Gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
  • Førerkortklasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. Ved intern rokkering i tilsettingen vil det kunne tilsettes i eventuell ledighet.

Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m. v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

rolf inge elvbakken, Avdelingsleder, 99 10 66 30, rie@levanger.kommune.no
Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81

Arbeidssted

Staupslia 41C
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4535927264
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 11.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 11.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier/vernepleier 100 % stilling 

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, avdeling Eplehagen

Adresse: Staupslia 41C LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.