Publisert 12.12.2022

Sykepleier / Vernepleier 100%

Er du sykepleier eller vernepleier, trenger vi deg på laget.

Arbeidsoppgaver

Hjemmetjenesten Avdeling Sentrum holder til ved Levanger Bo- og aktivitetssenter som ligger midt i Levanger sentrum. Helsepersonell yter her ansvarsfulle tjenester til 65 boenheter der 29 av disse er organisert i kollektiv med heldøgns bemanning. Kjøkkentjenesten driver en av byens best besøkte kantiner i samme senter. 

Avdeling Sentrum /Levanger Bo- og aktivitetssenter er organisatorisk plassert i enhet hjemmetjenester. Enhet hjemmetjenester har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever mestring i egen hverdag. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkelte tjenestemottakers ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon. Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av helse og deltagelse. 

Vi jobber for tiden med å øke vår robusthet i avdelingen, ved bla å få på plass en god infrastruktur som gjør at vi kan levere gode tjenester og at medarbeiderne kan trives og ha det kjekt på jobb. Avdeling Sentrum søker dyktige sykepleiere/Vernepleiere.  

 • 100 % fast dag/aften
 • 60 % fast natt – 2 stillinger
 • 100 % vikariat dag/aften
 • 85% vikariat dag/aften
   
  Det kan også bli ledig andre stillingsstørrelser og vikariater.

Som hovedregel planlegges årsturnus for alle ansatte med minimum 18/52 søndager/helger i året. Men en (1) av disse helgene planlegges til en periode av året hvor den ansatte avvikler ferie, slik at alle ansatte innvilges minst en (1) helg med ferie. 

Stillingen krever samhandling eksternt og internt, samt at det vil være veilednings- og opplæringsansvar for ansatte og studenter.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 presenterer fire satsningsområder. Et  satsingsområde er: "Levanger, en samskapende kommune"
Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. 
Her kan du finne kommuneplanens samfunnsdel: https://pub.framsikt.net/plan/levanger/plan-515c3fb7-6e84-4867-bd4a-a46a698efb1e-10028/#/

Med utgangspunkt kommuneplanens samfunnsdel og den enkelte innbyggers behov for oppfølging ønsker vi å bidra til å bidra til livskvalitet, verdighet og tilhørighet.
Innbyggerinvolvering eller personsentrert omsorg er sentral i tjenesten og som ansatt i vår avdeling vil du møte både utfordringer og muligheter.

Gjennom interne organisasjonsutviklingsprosesser er helse- og omsorgstjenesten stadig under utvikling. Fremtidige endringer må påregnes.

  Kvalifikasjoner

  Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

  Studenter som blir ferdig i juni vil også kunne bli vurdert for stilling.

  Videreutdanning innenfor geriatri, palliasjon, trygg legemiddelhåndtering, sårbehandling etc. er ønskelig.

  Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte tjenester for befolkningen i tråd med kommunens nåværende og fremtidige behov.  
  Levanger kommune vektlegger og har spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover.
  Aktuelle kandidater må beskrive tidligere erfaring og interesseområder i søknadsbrev.

  Personlige egenskaper

  Foruten faglige kvalifikasjoner, legger vi stor vekt på personlige egenskaper i vår søken etter nye medarbeidere. Du har gode samarbeidsevner, men evner også å jobbe godt selvstendig. Du setter tjenestemottaker i sentrum, og er opptatt av å finne gode løsninger til det beste for innbyggere som har behov for tjenester fra avdelingen. 

  Vi ønsker kollegaer med følgende egenskaper:

  • Fleksibel, endringsvillig, engasjert og løsningsfokusert
  • Evne til å arbeide kunnskapsbasert
  • Ansvarsfull
  • Tverrfaglig fokus
  • Evne til å arbeide i krevende situasjoner i tett samarbeid med andre
  • Behersker norsk skriftlig og muntlig
  • Gode samhandlings- og kommunikasjonsevner

  Personlig skikkethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr

  Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
  Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 

  Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
  Pass eller nasjonalt ID kort må fremvises før tilgang til fagsystem kan gis.

  For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
  Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m. v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

  Kontaktinformasjon

  Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81
  Monica Fjerdingen, Avd.leder, 48895763

  Arbeidssted

  Håkon den Godes gate 40
  7600 Levanger

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver:Levanger kommune

  Referansenr.:4595982431
  Stillingsprosent: 100, 85, 60%
  Fast, Vikariat
  Søknadsfrist: 16.02.2023

  Søknad

  Søknadsfrist: 16.02.2023

  Om stillingen

  Stillingstittel: Sykepleier / Vernepleier 100%

  Ansettelsesform: Fast

  Heltid/deltid: Heltid

  Sektor: Offentlig

  Om arbeidsgiveren

  Arbeidsgiver: Levanger kommune, Avdeling sentrum

  Adresse: Håkon den Godes gate 40 LEVANGER

  Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Hjemmetjenester/Hjemmetjenester-sentrum/

  Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.