Publisert 19.01.2023

Sykepleier/vernepleier

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) er et regionalt tilbud i Helse Midt Norge, opprettet i 2001. Vi tilbyr poliklinisk behandling og døgnbehandling. Vi tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp, men er forpliktet til å gi rask respons til alle våre samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av alvorlighetsgrad og behov for tvungent psykisk helsevern (TPH).
Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. I tillegg til kliniske oppgaver tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. 
Behandlingen skjer ved poliklinisk oppfølging eller ved innleggelse på seksjon Levanger. Behandlingen som tilbys er individuell og/eller i gruppe. All behandling er basert på et tett samarbeid mellom pasient, pårørende, henvisende instans og behandlere i RKSF.

Vi lyser ut 3 stillinger i RKSF sengepost:

 • 100% fast stilling for sykepleier, turnusstilling for tiden på dag, kveld og helg fra 01.05.23
 • 70% fast stilling for sykepleier/vernepleier, turnusstilling for tiden på natt fra 01.04.23                                                                                                                           
 • 100% vikariat for sykepleier (foreldrepermisjon), turnusstilling for tiden på dag, kveld og helg i perioden 26.04.23 – 01.02.24

Ta kontakt med seksjonsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 
Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier har medansvar sammen med pasientansvarlig behandler (PAB) og koordinator for den enkelte pasients behandling fra innkomst til utskriving
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Holde seg faglig oppdatert slik at pasientbehandlingen holder høy faglig kvalitet

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Ønske om generell erfaring fra psykisk helsearbeid og spesielt arbeid med spiseforstyrrelser
 • Ønske om erfaring med mentaliseringsbasert terapi og/eller gruppeterapi
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant klinisk videreutdanning.
 • For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • Har evne og vilje til samarbeid, er løsningsorientert og som tar ansvar og initiativ
 • Har engasjement og deltar med kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring
 • Har en respektfull holdning til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø og et faglig felleskap
 • Har en omgjengelig og fleksibel holdning
 • Er god både selvstendig og i team
 • Er sterk i norsk kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli særlig lagt vekt på

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden
 • Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn
 • Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes om å opplyse om det i søknaden
  Hvis interesse for følgestilling, vennligst angi dette i søknaden

Kontaktinformasjon

Inger Anne Sporild, Seksjonsleder, 74098697

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4608435967
Stillingsprosent: 100, 70%
Fast, Vikariat
Søknadsfrist: 02.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 02.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier/vernepleier

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: RKSF Seksjon Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no