Publisert 19.07.2022

Sykepleier/vernepleier

Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost, som tar imot øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, men også for pasienter som har behov for en lukket enhet i deler av behandlingsperioden. Målet med innleggelsen er utredning, stabilisering, oppstart av behandling og eventuelt henvisning til annen behandlingsinstans. Behandlingen består i hovedsak av miljøterapi, støttesamtaler, medikamentell terapi og nettverksarbeid. Den enkelte pasient og pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.

Er du glad i mennesker, har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe i team, er en stilling som sykepleier/vernepleier ved seksjon akutt kanskje midt i blinken for deg.
Det lyses herved ut en stilling som innebærer turnusarbeid med dag- og aftenvakter, og arbeid enten hver 3.helg eller alternativt å ha mulighet for 12-timersvakter hver 6 helg.

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i den daglige driften og det miljøterapeutiske arbeidet ved døgnavdelingen.
 • Observere pasientens symptomer/funksjonsevne og ressurser.
 • Være en aktiv deltager i pasientens behandlingsforløp.
 • Gi omsorg/behandling i et tverrfaglig samarbeid.
 • Ha ansvar for medikamenthåndtering.
 • Samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten.
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.
 • Faglig utvikling, deltakelse på kurs og fagdager.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier/vernepleier med godkjent autorisasjon.
 • Erfaring med akuttpsykiatri er ønskelig.
 • Ønskelig med erfaring fra pasientgruppen.
 • Erfaring fra miljøterapeutisk jobbing i psykisk helsevern eller TSB.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Viktige personlige egenskaper er evne til å ha oversikt, være fleksibel, se løsninger og kunne ta beslutninger. 
 • Det er ønskelig med en faglig engasjert person med evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Stor interesse og engasjement for fagfeltet.
 • Verbal og fysisk utagering kan forekomme. Erfaring med dette er ønskelig, men ikke et krav.
 • Den som tilsettes må ha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter utenom jobb.
 • Akutt tillegg tilsvarende 10.000 kr i 100 % stilling
 • Bedriftsidrett.

Kontaktinformasjon

Lars Andreas Løding, Seksjonsleder, 92487371

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4546042924
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 16.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier/vernepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon akutt, Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no