Publisert 16.07.2020

sykepleier / vernepleier / rekrutteringsstilling

Sykepleie/vernepleie/pleieoppgaver i en korttids rehabiliterings sengepost, med 9 senger, 3. hver helg med muligheter til å utvide stillingen. I tillegg til korttids rehabilitering sengepost består enheten av dagtjenester med fysio-ergoterapitjenester, logoped, kreftsykepleier, hverdagsrehabilitering, frisklivsentral, støtte- og fritidskontakt tjenesten, hjelpemiddelteknikere, aktivitørtjenesten, hørsel og synskontakter. Målet med alle tjenestene er mestring og selvstendighet.

Arbeidsoppgaver

Pleieoppgaver i tillegg til oppfølging av rehabiliteringstiltak, motivering, aktivitet og samhandling med andre yrkesgrupper for å nå brukerens mål.

Kvalifikasjoner

I et treårig helseutdanningsløp, evt. ferdig sykepleier/ vernepleier

Personlige egenskaper

Positiv, gode samarbeidsevner, evne til å sette i gang positive miljøtiltak og aktivitet, samt bidra til et godt internt samarbeid.

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på gode kommunale vilkår.

Kontaktinformasjon

Marit Strugstad

Arbeidssted

seilmakergata 10
7725 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer kommune

Referansenr.:4262980862
Stillingsprosent: 17%
Fast
Søknadsfrist: 10.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 10.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: sykepleier / vernepleier / rekrutteringsstilling

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Tjenesteenhet døgnrehabilitering, Steinkjer kommune

Adresse: seilmakergata 10 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Fra 01.01.20 ble Steinkjer og Verran sammenslått til ny kommune, med ca. 25.000 innbyggere.

Visste du at Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv?
Vi er en åpen, lys og glad kommune, med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. For tiden satser vi sterkt på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.