Publisert 19.07.2022

Sykepleier/vernepleier

Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost, som tar imot øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Seksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak, men også for pasienter som har behov for en lukket enhet i deler av behandlingsperioden. Målet med innleggelsen er utredning, stabilisering, oppstart av behandling og eventuelt henvisning til annen behandlingsinstans. Behandlingen består i hovedsak av miljøterapi, støttesamtaler, medikamentell terapi og nettverksarbeid. Den enkelte pasient og pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.

Er du glad i mennesker, har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe i team, er en stilling som sykepleier/vernepleier ved seksjon akutt kanskje midt i blinken for deg.
Det lyses herved ut to vikariat stillinger som for tiden er på natt, den ene stillingen er på 65 % og den andre stillingen er på 70%. Stillingene innebærer arbeid hver 3.helg. Oppgi i søknaden hvilke stillingsprosent du søker på.

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i den daglige driften og det miljøterapeutiske arbeidet ved døgnavdelingen.
 • Observere pasientens symptomer/funksjonsevne og ressurser.
 • Være en aktiv deltager i pasientens behandlingsforløp.
 • Gi omsorg/behandling i et tverrfaglig samarbeid.
 • Ha ansvar for medikamenthåndtering.
 • Samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten.
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.
 • Faglig utvikling, deltakelse på kurs og fagdager.  
 • Stillingen innebærer i tillegg at man som ansvarsvakt, kan få delegert seksjonsleders myndighet når det gjelder personalutnyttelse og pasientflyt på natt.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier/vernepleier med godkjent autorisasjon.
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykiatri, eller psykisk helsearbeid.
 • Erfaring med akuttpsykiatri er ønskelig.
 • Erfaring fra miljøterapeutisk jobbing i psykisk helsevern eller TSB.
 • Ønskelig med erfaring fra pasientgruppen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Viktige personlige egenskaper er evne til å ha oversikt, være fleksibel, se løsninger og kunne ta beslutninger. 
 • Det er ønskelig med en faglig engasjert person med evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Stor interesse og engasjement for fagfeltet.
 • Verbal og fysisk utagering kan forekomme. Erfaring med dette er ønskelig, men ikke et krav.
 • Den som tilsettes må ha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter utenom jobb.
 • Akutt tillegg tilsvarende 10.000 kr i 100 % stilling
 • Bedriftsidrett.

Kontaktinformasjon

Lars Andreas Løding, Seksjonsleder, 92487371

Arbeidssted

Kirkegata 1
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4545654968
Stillingsprosent: 70, 67,5%
Vikariat
Startdato: 01.09.2022
Sluttdato: 31.05.2023
Søknadsfrist: 16.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 16.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier/vernepleier

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon akutt, Psykiatrisk avdeling,  Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 1 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner.  Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no