Publisert 16.03.2023

Sykepleier

Guldbergaunet bosenter ligger sentrumsnært, og er en del av sektor Hjemmetjenester i etat Helse. Vi  har 64 boenheter/leiligheter, hvorav 4 av disse er korttidsplasser. Bosenteret består av totalt 8 avdelinger fordelt på 2 etasje. 
Arbeidsoppgavene i kommunehelsetjenesten er i kontinuerlig utvikling, og kravene til fagkompetanse er økende. Vi trenger innovative sykepleiere som ønsker å bidra til å videreutvikle og heve faglig kvalitet i tjenestene.
Vi har nå 4 ledige sykepleierstillinger, både fast og vikariat:

100% stilling, vikariat, DAG/AFTEN med arbeid hver 4.helg, til august-24

Arbeidsoppgaver

Sikre faglig forsvarlige tjenester gjennom å:

 • utøve sykepleie med utgangspunkt i den enkelte pasients ressurser og behov
 • utøve arbeidsledelse gjennom å prioritere, fordele og koordinere arbeidsoppgaver
 • ha ansvarsvakt og bidra med sykepleiefaglig kompetanse til kolleger i enheten ved behov
 • samhandle med andre helseinstanser ved behov
 • bidra i fagutvikling og kompetanseheving gjennom undervisning og veiledning til kolleger, elever/lærlinger og studenter

Kvalifikasjoner

 • Stillingene krever autorisasjon som sykepleier for tilsetting, gjerne med relevant
  praksis/videreutdanning.
 • Sykepleiestudenter i 3.år oppfordres til å søke.
 • Gode språklige ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig, vektlegges samt
  at IKT-ferdigheter er en forutsetning i alle stillinger.
 • Gyldig politiattest må framvises ved tilbud om stilling i hht.
 • helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4, 1.ledd.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges ved tilsetting. 
Vi søker etter person som :

 • er løsningsorientert og pådriver for fag- og tjenesteutvikling
 • har relasjonelle ferdigheter og samhandler godt med pasienter, pårørende og kolleger
 • er en tydelig arbeidsleder som er fleksibel og kan prioritere samt delegere arbeidsoppgaver
 • trives med høyt arbeidstempo, evner å prioritere arbeidsoppgaver ut fra faglige vurderinger og søker bistand fra andre ved behov
 • kunne skape faglig engasjement i arbeidsgruppa
 • er en positiv og imøtekommende kollega og arbeidstaker

Vi tilbyr

 • et utviklingsorientert fag- og arbeidsmiljø med varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • fleksibel turnus
 • god opplæring og personlig veiledning ved behov
 • et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø med humor
 • lønn etter kommunal HTA
 • pensjonsopptjening i KLP
 • Gruppeliv og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Hege Grande, enhetsleder, 98900871, hege.grande@steinkjer.kommune.no
Merethe Aspenes Knudtsen, fagkoordinator Guldbergaunet, 96943079, merethe.aspnes.knudtsen@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Steinkjer kommune

Referansenr.: 4636298189
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 03.04.2023

Søknad

Søknadsfrist: 03.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Guldbergaunet bosenter, Steinkjer kommune

Adresse: STEINKJER

Hjemmeside: http://www.steinkjer.kommune.no

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.