Publisert 15.06.2022

Sykepleier

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper rundt deg. Foretakets grunnleggende verdier er kvalitet, trygghet og respekt. Pasientbehandling, opplæring av pasient og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver. 

Sengepost for urologi og generell kirurgi  er organisert i avdeling for sengepost, kontor, inntak og støtte i Klinikk for kirurgi ved Sykehuset Levanger.  Sengeenheten har til sammen 20 senger, med fagområdene  urologi, generell kirurgi, karkirurgi og ortopedi med infeksjoner. En del av våre pasienter kommer til planlagte inngrep, men de fleste innlegges er  øyeblikkelig hjelp på grunn av akutt sykdom eller traumer. Personalgruppen  består av sykepleiere  flere med videreutdanning  innen  kreft, urologi og sår i tillegg til helsefagarbeidere og sykepleierstudenter i  rekrutteringsstillinger.

 

Arbeidsoppgaver

Sykepleie i henhold til gjeldende prosedyrer og retningslinjer

Vi har pasienter med mange ulike problemstillinger.  Funksjonsnivå og pleiebehov er variert og sammensatt.

Pre og postoperativ sykepleie utgjør en stor del av arbeidsoppgavene

Planlegging og  koordinering  av pasientens behandlingsforløp

Opplæring og veiledning av studenter

Tverrfaglig samarbeid. Vi har flere grenspesialister tilknyttet seksjonen, samt farmasøyt , fysioterapeut og merkantil ressurs.

Har ansvar for å holde seg faglig oppdatert

Har et medansvar for et godt arbeidsmiljø i egen avdeling og i klinikken som helhet     

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som sykepleier, gjerne med videreutdanning innen uro, kreft, infeksjon eller palliasjon. 
God  norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Ønskelig med erfaring innen urologi, generell  kirurgi og ortopedi med infeksjon

Dersom stillingen blir besatt at intern søker, kan annen stilling bli ledig. Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse dette i søknaden.

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner er viktig for godt teamarbeid
  • Selvstendig , fleksibel og løsningsorientert er nødvendige egenskaper i en arbeidshverdag  preget  av  høy aktivitet
  • Faglig interesse og ønske om egenutvikling
  • Motivasjon og engasjement for  å utøve tjeneste av høy kvalitet og sammen med dyktige kollegaer videreutvikle avdelingen
  • Bidra til å opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

I vår seksjon møter du en variert og spennende hverdag sammen med engasjerte  kvalitetsbevisste kollegaer i et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Samtidig vektlegges samarbeid på tvers av seksjoner, slik at du vil få erfaring fra et bredt kirurgisk og ortopedisk fagfelt.

Årsplan med  17 arbeidshelge.

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Elin Aanes Haugskott, Seksjonsleder, 74098032, eahaugskott@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegt. 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kirurgi

Referansenr.:4534542570
Stillingsprosent: 75%
Fast
Søknadsfrist: 17.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 17.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon for generell kirurgi, K3. Klinikk for kirurgi,Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegt. 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no