Publisert 14.11.2022

Sykepleier

I dialyseavdelingen behandles pasienter med kronisk og akutt nyresvikt. Dialyseavdelingen på Sykehuset Levanger har 18 behandlingsplasser for hemodialyse og poliklinikk for peritonealdialyse (PD).
I tillegg er det etablert satellitt dialyser i Namsos, Grong, Rørvik, Leksvik, Steinkjer og på Stjørdal. Satellittene er faglig styrt fra enheten på Sykehuset Levanger,  og det samarbeides kontinuerlig på tvers av enhetene. 
Ansatte på dialysen jobber turnus med 6 dagers drift, mandag til lørdag. Den utlyste stillingen vil inngå i bakvaktordning på dialysen med vaktarbeid på natt og helg.

Arbeidsoppgaver

Dialysebehandling til pasienter med akutt eller kronisk nyresvikt 
Håndtere avansert medisinsk teknisk utstyr
Observere dialysebehandling og iverksette tiltak underveis i behandlingen
Dokumentere i elektronisk pasientjournal
Gi veiledning og opplæring til pasienter, kolleger og andre som hospiterer i avdelingen
Tverrfaglig samarbeid med andre fag- og yrkesgrupper innad i sykehuset, men også med satellitt dialyser i HNT

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner/kompetansekrav:

Norsk autorisasjon som sykepleier

Arbeidserfaring fra dialyseavdeling de siste 6 måneder. Må kunne dokumenteres.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Relevant arbeidserfaring. Erfaring som selvstendig dialysevakt vil vektlegges.

Personlige egenskaper

Faglig interesse for nyrefaget og ønske om egenutvikling
Gode samarbeidsevner og stor grad av fleksibilitet og endringsvilje
God evne til, og erfaring med, selvstendig arbeid og arbeid i team
Bidra til å skap et godt arbeidsmiljø og utvikling av avdelingen
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

I vår avdelingen møter du en variert og spennende hverdag sammen med engasjerte kolleger i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Helse Midt-Norge ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Thea Skårdal Hegstad, Avdelingssykepleier, 74097737

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4584977310
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 13.03.2023
Søknadsfrist: 28.11.2022

Søknad

Søknadsfrist: 28.11.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleier

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Dialyse, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no