Publisert 14.06.2022

Sykepleiere og vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, fagarbeidere, studenter og assistenter søkes til store og små stillinger – Regnbuen barne- og avlastningsbolig

Regnbuen barne -og avlastningsbolig er organisatorisk plassert i Enhet Habilitering. Kommunedelplan for helse og omsorg "mestring for alle" legger vekt på at verdigrunnlaget og arbeidsform skal sette menneskers iboende ressurser i fokus. Kommunedelplan kan lastes ned i sin helhet på Levanger kommunes hjemmeside.

Samfunnsoppdraget til Regnbuen barne- og avlastningsbolig, er å gi avlastning til foreldre som har krevende omsorgsoppgaver. I dette ligger blant annet å ta godt vare på barnet deres når barnet er på opphold. Avdeling Regnbuen barne- og avlastningsbolig søker etter Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter helsefagarbeidere og miljøarbeidere til ulike stillinger. Avdelingen er i stor vekst, og fra høsten har vi 14 ledige stillinger!  Vi søker etter vernepleiere eller sykepleiere – gjerne med tilleggsutdanning, for å dekke 4 x 100% stillinger. I tillegg søker vi  etter sykepleier, vernepleier, miljøterapeuter, helsefagarbeidere eller fagarbeidere til 2×85% stilling, 1×80% stilling, 1×70 % stilling, 1×60% stilling og inntil 5×25% stillinger (kun helg).  Studenter som går, eller planlegger å gå vernepleie eller sykepleie, kan ansettes i studentstilling/rekrutteringsstilling som gis et brutto tillegg på 5.000 kr 1.studieår, 7.500 kr 2. studieår og 20.000 for 3. studieår, der studenten er ansatt i studieperioden. En forutsetning for å få utbetalt rekrutteringstillegget, er at studenten er i stillingen 31.august siste studieår, og at studenten jobber minst 50% stilling i sommerferiene. Kommunen har som mål å ansatte i større faststilling etter endt utdanning.   En stor andel av brukergruppen på Regnbuen er i dag ungdommer som på sikt planlegger flytting, her kan det være muligheter for følge ungdommen videre inn i ny bolig. 

Som hovedregel planlegges årsturnus for alle ansatte med minimum 18/52 søndager/helger i året. Men én av disse helgene planlegges til en periode av året hvor den ansatte avvikler ferie, slik at alle ansatte innvilges minst én helg med ferie. Avdelingen jobber for å bygge en heltidskultur, som innebærer at ansatte jobber langvakter (12-timers) på helg. I dag er turnus lagt opp til dag/kveld hverdager, men fremtidige endringer mot langvakter på ukedager bør påberegnes. Ansatte kan få mulighet til å ta på seg ekstra helger planlagt i turnus – mot en kompensasjon/bonus pr. helg, for inntil 3 helger i året. 

Gjennom interne organisasjonsutviklingsprosesser er helse- og omsorgstjenesten stadig under utvikling.  Arbeidet er variert og spennende, og du får mange utfordringer der du får brukt din kompetanse ved å jobbe målrettet. Selv er vi flott gjeng som er raus og inkluderende, med mange ulike yrkesbakgrunner og erfaring, og vi gleder oss til å få deg med på laget. 

Det er ønskelig at du oppgir i søknaden hvilke stillinger du søker på.

Arbeidsoppgaver

Sykepleier/vernepleier:

 • Medikamentansvar

Sykepleier/vernepleier/miljøterapeuter/helsefagarbeidere/fagarbeidere (over 70% stilling)

 • Koordinatoransvar
 • Primærkontaktansvar
 • Holde seg à jour med endringer i lover, regler og andre faglige spørsmål som regulerer helse- og omsorgstjenesten i Levanger kommune.  
 • Planlegge, utarbeide og evaluere prosedyrer og arbeidsoppgaver
 • Gjøre faglige vurderinger og sørge for å iverksette tiltak i forhold til bruker og sikre kvalitet på tjenestene.
 • Veilede og undervise 
 • Samarbeid med pårørende og annet kvalifisert personell, både internt og eksternt.
 • Veiledningsansvar

Sykepleier/vernepleier/miljøterapeuter/helsefagarbeidere/miljøarbeidere

 • Medikamenthåndtering
 • Aktivt benytte kommunens kvalitetssikringssystem 
 • Utøve miljøarbeid
 • Bidra til et positivt arbeids- og læringsmiljø i avdelingen. 
 • Utøve husarbeid
 • Bidra til å heve kvaliteten på tjenestene ved å ha et bevisst og aktivt forhold til kvalitetsarbeid,  herunder avvik/forbedringsarbeid. 
 • Stillingen har et selvstendig ansvar for dokumentasjon jfr. Helsepersonelloven § 39. Det benyttes  elektronisk pasientjournal. 
 • Ansvar for å varsle primærkontakt vedrørende enkeltbrukere
 • Ansvar for å varsle ansvarsvakt på den konkrete vakta
 • Ansvar for å varsle leder
 • Taushetsplikt i henhold til lov. 

 

Kvalifikasjoner

 • For sykepleier/vernepleierstilling kreves autorisert vernepleier eller sykepleier, gjerne med høyere utdanning innen f.eks psykisk helsearbeid eller målrettet miljøterapi.
 • For miljøterapeutstillinger kreves høgskoleutdanning innen pedagogikk eller sosialfag
 • For helsefagarbeiderstillinger, kreves autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider
 • For fagarbeiderstilling kreves barne – og ungdomsarbeider utdanning.
 • For studenstilling/rekrutteringsstilling kreves det at du går sykepleier – eller vernepleierutdanning
 • For assistentstillinger er det ønskelig med relevant erfaring fra lignende arbeid
 • For alle stillinger vil personlig egnethet vektlegges. 
 • Førerkort klasse B
 • God kompetanse innen data
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Tilfredsstillende politiattest

Personlige egenskaper

 • Vi trenger deg som er leken, men bestemt og tar ansvar.
 • Du må ha god evne til å forstå brukere som ikke har verbalt språk, for å kunne forebygge utfordrende atferd. Du ønsker å bidra til at brukere blir forstått og dermed får riktig bistand.
 • Du må være ved god helse, for vi har aktive brukere.
 • Vi trenger deg som tenker nytt, er fleksibel og har gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr en arbeidsplass i vekst, som du får være med å utvikle, varierte arbeidsoppgaver, godt fagmiljø, godt arbeidsmiljø og årsturnus i tillegg til  gode pensjonsordninger.
Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Else Beate Vik, Avdelingsleder, 47474246, elsvik@levanger.kommune.no

Arbeidssted

Skolevegen 5o
7604 LEVANGER

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4530672536
Stillingsprosent: 100, 85, 80, 70, 60, 25%
Fast
Startdato: 01.10.2022
Søknadsfrist: 01.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 01.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleiere og vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, fagarbeidere, studenter og assistenter søkes til store og små stillinger – Regnbuen barne- og avlastningsbolig

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Adresse: Skolevegen 5o LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.