Publisert 03.07.2020

Sykepleierstillinger Stod sykehjem

Org. nr: – Stillingsident: 4260868203 Presentasjon av stillingen:

Nå har du muligheten til å jobbe i et godt arbeidsmiljø med flotte kolleger. Du er så heldig at du får en spennende jobb, med mennesker som har levd litt lenger enn deg selv! Vi ved Stod Sykehjem søker flinke sykepleiere som ønsker å bidra med sin kunnskap og sitt engasjement for faget! Vi har varierte arbeidsoppgaver, spennende utfordringer og søker gjerne den som kan se ting med nye øyne!

Stod sykehjem er ett av tre sykehjem i Steinkjer kommune som er organisert under sektor institusjon og rehabilitering i helseetaten. Sykehjemmet har 29 plasser for sykehjemspasienter, hvorav flere plasser benyttes som korttidsopphold. Stillingene er ledig fra nå og innebærer jobb i turnus, med arbeidshelg gjennomsnittlig på hver 3.helg. Velkommen som søker hos oss!

Vi har 4 sykepleierstillinger vikariater ledig for snarlig tilsetting:

100 % sykepleierstilling ledig fra d.d. i turnus dag/kveld til 31.12.20 med mulighet for forlengelse
80 % sykepleierstilling ledig fra d.d. i turnus dag/kveld til 31.12.20 med mulighet for fast ansettelse
70% sykepleierstilling/ svangerskapsvikariat på natt ledig fra d.d. til 01.03.21 50 % sykepleierstilling på dag/kveld, fra d.d. til 31.12.2020

Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer å gi pleie og omsorg til pasientene, og utøve pleie med utgangspunkt i den enkelte
pasients ressurser og behov.
Følge opp avdelingens rutiner, veilede lærlinger og kolleger.

Kvalifikasjoner

For tilsetting i stillingen er det krav om autorisasjon som sykepleier.
Sykepleierstudenter i siste år av utdanningen kan også søke, og vurderes under
forutsetning av bestått eksamen.
Gode IKT-ferdigheter er en forutsetning.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Politiattest må framlegges ved tilbud om stilling i h.h.t. helse- og omsorgstjenestelovens § 5 – 4, 1. ledd.

Personlige egenskaper

  • Du er løsningsorientert og en pådriver for faglig utvikling
  • Du har relasjonelle ferdigheter og samhandler godt med pasienter, pårørende og kollegaer
  • Du er en positiv og imøtekommende arbeidstaker og kollega

Vi tilbyr

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver, mange utfordringer og et godt arbeidsmiljø.

Tilsetting på gode kommunale vilkår.

Kontaktinformasjon

Brit Eli Holan Nordal, Kons. sektorleder sykehjem, 97747050, Brit.Eli.H.Nordal@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Smibekkvegen 22
7717 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer kommune

Referansenr.:4260868203
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 31.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 31.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Sykepleierstillinger Stod sykehjem

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: 4 vikariater

Adresse: Smibekkvegen 22 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Fra 01.01.20 ble Steinkjer og Verran sammenslått til ny kommune, med ca. 25.000 innbyggere.

Visste du at Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv?
Vi er en åpen, lys og glad kommune, med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. For tiden satser vi sterkt på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.