Publisert 01.01.2023

Teamledere 100%

I flotte omgivelser på Staup er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne gi et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere.

Helsehuset har til sammen 44 døgnplasser, fordelt på 4 avdelinger. Dette er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, behandling, utredning, avlastning og demens. Kommunens akutte døgnplasser er også lokalisert her.

Arbeidsoppgaver

Levanger kommune har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever mestring i egen hverdag. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkelte tjenestemottakers ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon. Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/ rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av helse og deltagelse.

Staup Helsehus søker sykepleiere som sammen med gode medarbeidere vil være med å utvikle avdelingen i tråd med Levanger kommune sine målsetninger, forpliktelser og verdigrunnlag. Vi har som mål og øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. Kommunen har fokus på brukermedvirkning og innovasjon i tjenesten. Vi søker etter deg som kan tenke deg å bli vår nye dyktige, engasjerte, kreative, og omgjengelige kollega.

Som ansatt i vil man ha en unik mulighet til å tilegne seg erfaring og kompetanse fra klinisk praksis, og arbeidsplassen vil bidra med god veiledning. 

  • Det søkes etter 3 x 100%  fast stilling som teamleder med tiltredelse 01.03.23.

Teamleder skal sikre stedlig tilstedeværelse av perspektiver som medbestemmelsesgruppen beslutter på dag og aftenskift på ukedager. Hver stilling vil ha oppfølgingsansvar som skal bidra til å sikre gode overganger og arbeid mot felles mål.

Som hovedregel planlegges årsturnus for alle ansatte med minimum 18/52 søndager/helger i året. Men en (1) av disse helgene planlegges til en periode av året hvor den ansatte avvikler ferie, slik at alle ansatte innvilges minst en (1) helg med ferie. 

Stillingen krever samhandling eksternt og internt, samt at det vil være veilednings- og opplæringsansvar for ansatte og studenter.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 presenterer fire satsningsområder. Et  satsingsområde er: "Levanger, en samskapende kommune"
Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. 
Her kan du finne kommuneplanens samfunnsdel: https://pub.framsikt.net/plan/levanger/plan-515c3fb7-6e84-4867-bd4a-a46a698efb1e-10028/#/

Med utgangspunkt kommuneplanens samfunnsdel og den enkelte innbyggers behov for oppfølging ønsker vi å bidra til å bidra til livskvalitet, verdighet og tilhørighet.
Innbyggerinvolvering eller personsentrert omsorg er sentral i tjenesten og som ansatt i vår avdeling vil du møte både utfordringer og muligheter.

Gjennom interne organisasjonsutviklingsprosesser er helse- og omsorgstjenesten stadig under utvikling. Fremtidige endringer må påregnes.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som sykepleier

Videreutdanning innenfor geriatri, palliasjon, trygg legemiddelhåndtering, sårbehandling etc. er ønskelig.

Erfaring knyttet til medarbeiderstyrt utvikling fra tidligere er ønskelig.

Vernepleier med relevant kompetanse og erfaring kan blir vurdert for stilling.

Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte tjenester for befolkningen i tråd med kommunens nåværende og fremtidige behov.  
Levanger kommune vektlegger og har spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover.

Aktuelle kandidater må beskrive tidligere erfaring og interesseområder i søknadsbrev.

Personlige egenskaper

Ønsker personell med følgende egenskaper:

  • Tverrfaglig fokus
  • Evne til å arbeide i krevende situasjoner i tett samarbeid med andre
  • Gode datakunnskaper
  • Fleksibel, endringsvillig, engasjert og løsningsfokusert
  • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
  • Gode vurderingsevner
  • Evne til å arbeide kunnskapsbasert
  • Gode samhandlings- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.   

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 

Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.

Pass eller nasjonalt ID kort må fremvises før tilgang til fagsystem kan gis.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m. v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81

Arbeidssted

Staupslia 37
7603 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4600236420
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 29.01.2023

Søknad

Søknadsfrist: 29.01.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Teamledere 100%

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Staup Helsehus

Adresse: Staupslia 37 LEVANGER

Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Institusjonstjenester/Staup-helsehus/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.