Publisert 03.01.2023

Teknisk drift – Ingeniør bygg

Verdal kommune er en industri- og landbrukskommune med 15 000 innbyggere. I kommunen er det 1200 ansatte.

Virksomhetsområdet Teknisk drift har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens bygg, parker, veier, vann- og avløpsanlegg.

Avdelingen Bygg og Eiendom i Teknisk drift har ansvaret for 90 000 kvm bygg (skoler, barnehager, helsebygg, kulturbygg og administrasjonsbygg) med uteområder.

Vi søker nå etter en byggingeniør til avdelingen Bygg og eiendom, 100 % fast stilling. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til 

Bjørn Erik Haug, tlf. 99354879, e-post beh@verdal.kommune.no.

Arbeidsoppgaver

Støtte for operativ drift og vedlikehold med fokus på å digitalisere og videreutvikle vårt FDV- og internkontrollsystem. 

Oppfølging av byggdriftere.

Prosjekt- og byggeledelse av mindre byggeprosjekter.

Planlegge, følge opp og gjennomføre vedlikeholdstiltak. 

Offentlige anskaffelse for fagområder.

Saksbehandling innenfor avdelingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

 • Det søkes en person med ingeniørutdannelse innenfor fagfeltet byggfag med minimum 3-årig bachelorgrad.
 • Vi ønsker relevant arbeidserfaring.
 • Du må ha gode IT-kunnskaper.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Du må ha førerkort kl.B.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en medarbeider som er:

 •  Fleksibel og selvstendig
 • Positiv og løsningsorientert
 • Samarbeidsvillig

 

Vi tilbyr

 • Gode pensjonsvilkår i KLP.
 • Utfordrende jobb med variable arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

Bjørn Erik Haug, Avdelingsleder kommunale bygg, 99354879

Arbeidssted

Rådhusgata 4
7650 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommune

Referansenr.: 4601616647
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 16.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Teknisk drift – Ingeniør bygg

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Kommunale bygg

Adresse: Rådhusgata 4 VERDAL

Hjemmeside: http://verdal.kommune.no/

Fakta om Verdal kommune 

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.