Publisert 11.09.2022

Tilkallingsvikar – fagarbeider, assistent

Tilkallingsvikar som fagarbeider eller assistent i grunnskolen og SFO i Verdal kommune skoleåret 2021/2022

Kan du tenke deg å være tilkallingsvikar i skole og SFO i Verdal kommune?

Gjennom hele skoleåret 20/21 vil det bli behov for barne- og ungdomsarbeidere/assistenter til kortere eller lengre vikariater i kommunens 8 grunnskoler, heltid- og deltidsstillinger.

Søknader kan legges inn i fortløpende gjennom hele skoleåret og vil gjelde for alle skolene. Dersom du ønsker å reservere deg for noen skoler kan du skrive det i søknadsteksten.

Den enkelte skole tar kontakt med aktuelle søker når behov oppstår.

Ved tilsetting i vikariater skal det fremvises gyldig politiattest etter Opplæringsloven § 10-9. Originale vitnemål og attester må også fremlegges ved tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeid med enkelt elever og/eller elevgrupper med særskilte behov både i skole og SFO
  • Tilrettelegge og delta i aktiviteter sammen med elever

Kvalifikasjoner

  • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i skole og SFO.
  • Annen relevant utdanning og praksis kommer også i betraktning.
  • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider foretrekkes.

Personlige egenskaper

  • Vi trenger fleksible og tilpasningsdyktig vikarer som har høy bevissthet rundt arbeid med barn og unge.
  • Vi søker vikarer som kan være tydelige voksne og gode rollemodeller for våre elever.

Vi tilbyr

  • Gode arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
  • Arbeids- og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover- og avtaleverk

Kontaktinformasjon

Merete Tveita Skrove, Skolefaglig rådgiver, 95152997

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4563033613
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 20.06.2023

Søknad

Søknadsfrist: 20.06.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Tilkallingsvikar – fagarbeider, assistent

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Skole / SFO

Adresse: VERDAL

Hjemmeside: https://www.verdal.kommune.no/

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Kværner) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.