Publisert 11.09.2022

Tilkallingsvikar – lærer/pedagog

Tilkallingsvikar som lærer i grunnskolen og SFO i Verdal kommune skoleåret 2022/2023

Lærervikarer søkes!

Gjennom hele skoleåret vil det bli behov for lærere til kortere eller lengre vikariater i kommunens 7 grunnskoler og på Møllegata voksenopplæring, heltids- og deltidsstillinger. 

Søknader kan legges inn fortløpende gjennom hele skoleåret, og vil gjelder for alle skolene. Dersom du ønsker å reservere deg for noen skoler kan du skrive det i søknadsteksten.

Den enkelte skole tar kontakt med aktuelle søkere når behov oppstår.

Ved tilsetting i vikariater skal det fremvises gyldig politiattest etter Opplæringsloven § 10-9. Originale vitnemål og attester må også fremlegges ved tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

  •  Planlegging og gjennomføring av undervisning for elever i alle fag i grunnskolen

Kvalifikasjoner

  • Søkere med fullført pedagogisk utdanning
  • Ønskelig med studenter på lærerutdanning

Personlige egenskaper

  • Høy bevissthet rundt arbeid med barn og unge
  • Fleksibel
  • God rollemodell
  • God kommunikasjonsevne
  • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

  • Gode arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
  • Arbeids- og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover- og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Merete Tveita Skrove, Skolefaglig rådgiver, 95152997

Arbeidssted

Fløytarvegen 1, Stekke
7650 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4563050853
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 20.06.2023

Søknad

Søknadsfrist: 20.06.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Tilkallingsvikar – lærer/pedagog

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Skole / SFO

Adresse: Fløytarvegen 1, Stekke VERDAL

Hjemmeside: https://www.verdal.kommune.no

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Kværner) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.