Publisert 31.01.2023

Tilkallingsvikar

Er DU den vi leter etter? Veslefrikk og Vinkelen er på utkikk etter tilkallingsvikarer.

Arbeidsoppgaver

Ivareta den enkelte beboers behov for helsehjelp, opplæring og praktisk og personlig bistand i forhold til dagliglivets gjøremål og aktivisering, samt andre oppgaver som ligger i stillingsbeskrivelse for miljøarbeider. Brukermedvirkning er sentralt i gjennomføring av tjenestene. Det legges vekt på bistand som i størst mulig grad fremmer egenmestring.  

Kvalifikasjoner

– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
– Evne til å skape trygge og gode relasjoner 
– Fleksibel, endringsvillig, engasjert og løsningsfokusert 
– God vurderingsevne 
– Evne til å arbeide selvstendig , samtidig som man er en del av et team
– Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Studenter
Helsefagarbeider
Assistenter
sykepleier/vernepleier/pedagogisk utdanning
Annet

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.
For stillinger det er krav om politiattest er det et vilkår at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Kontaktinformasjon

Hanne Skjeflo Skar, Avdelingsleder, 94853107

Arbeidssted

Reinsholm 50
7654 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommune

Referansenr.: 4614829170
Stillingsprosent: 1%
Annet
Søknadsfrist: 30.11.2023

Søknad

Søknadsfrist: 30.11.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Tilkallingsvikar

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Veslefrikk og Vinkelen

Adresse: Reinsholm 50 VERDAL

Hjemmeside: http://www.verdal.kommune.no/Organisasjon/Virksomhetsomrader/Bo-og-dagtilbudet/

Fakta om Verdal kommune 

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.