Publisert 01.03.2023

Tilkallingsvikarer

Om stillingene

CRUX stiftelsen Rostad er en privat ideell barneverninstitusjon med tre avdelinger som ligger vakkert til på et stort gårdsbruk, Rostad Gård, i Inderøy kommune. Vi er en omsorgsinstitusjon for barn og ungdom i alderen 13-19 år plassert etter barnevernsloven §§ 3-2 og 5-1, a-d, og akuttvedtak om omsorgsovertagelser (§4-2). Rostad tilbyr også ettervern til ungdommer etter fylte 18 år i påvente av flytting.

Vi ansetter nå tilkallingsvikarer som miljøterapeut i medleverturnus, kveldsvakt og nattevakt.

Antall stillinger: 5
Søknadsfrist: 17.mars 2023
Tiltredelse: Snarest

Arbeidsoppgaver

Som miljøterapeut ved CRUX stiftelsen Rostad blir du en del av et team som arbeider med og rundt ungdommene. Dette innebærer at du bidrar med å koordinere de daglige aktivitetene rundt ungdommene, og følger opp ungdommene i sin hverdag. Du samarbeider også tett med familie, nettverk, barneverntjeneste, skole og andre samarbeidspartnere.

Miljøterapeuter har også ansvar for kartlegging og rapportskriving, samt utforming og oppfølging av planer og tiltak. I din jobbhverdag legger du til rette for at ungdommene skal delta og medvirke i beslutninger som omhandler dem. Du skal gi god omsorg ut fra et traumebevisst perspektiv med fokus på mestring igjennom aktiviteter.

Kvalifikasjoner

KRAV

 • Krav om 3-årig sosialfaglig høgskole/universitets utdanning. Primær barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. Andre relevante utdanninger på universitet og høgskolenivå vil bli vurdert (for eksempel lærer, førskolelærer, psykiatrisk sykepleier mm).
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Må ha minimum førerkort klasse B
 • Det er krav om politiattest
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

ØNSKELIG

 • Kjennskap til rettighetsforskriften
 • Kjennskap til traumebevisst omsorg
 • Gjennomført kurs i trygghet og sikkerhet
 • Kjennskap til relevant lovverk

På grunn av sammensetningen i ansattegruppen, oppfordrer vi menn til å søke. 

Personlige egenskaper

 • Engasjement for ungdommene og deres nettverk
 • Evne til å jobbe faglig og strukturert i et travelt arbeidsmiljø
 • Evne til å håndtere utfordrende situasjoner
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Stå i belastning over tid, psykisk robusthet
 • Være løsningsorientert
 • Bidra til positivt arbeidsmiljø
 • Stå på vilje

Vi tilbyr

 • Utfordrende stilling i et faglig miljø av høy kvalitet
 • Opplæring og veiledning
 • God faglig oppfølging
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter Virke -tariff
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikringsordninger

Generell informasjon

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon
Kine Aunan, avdelingsleder
Tlf. 951 52 921
kine.beate.aunan@stiftelsencrux.no

Therese Aalberg, avdelingsleder
Tlf. 934 54 879
therese.aalberg@stiftelsencrux.no

Søknad, CV og vedlegg
Send søknad, CV og vedlegg via lenke "Søk stillingen" som du finner på denne siden

Spørsmål om elektronisk utfylling
Kontakt kundeservice til Jobbnorge på tlf. 75 54 22 20

Vi ønsker ikke kontakt med bemanningsselskap

Søknad

Søknadsfrist: 31.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Tilkallingsvikarer

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Stiftelsen CRUX

Adresse: Rostadvegen 300 INDERØY

Hjemmeside:

Om stiftelsen CRUX

Vi er en del av CRUX, som er landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren i Norge. Stiftelsen CRUX driver barneverninstitusjoner for barn og unge mellom 13-18 (20) år flere steder i landet. Våre oppdragsgivere er Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet og kommuner. Vi tilbyr et differensiert og individuelt tilpasset omsorgs- og behandlingsopphold med vekt på kartlegging og dokumentasjon.

Målsettingen vår er at alle ungdommer skal bli hørt og gis mulighet til å aktivt delta i alle forhold som berører dem. Virksomheten er preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Vi ønsker å gjøre verden litt bedre, og sier" "Det finnes alltid muligheter". Våre kjerneverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid. Har du lyst å jobbe hos oss?