Publisert 26.01.2023

Tilkallingsvikarer barnehage

Levanger har ni kommunale barnehager lokalisert som har behov for flere tillitsvekkende og trygge tilkallingsvikarer som kan bistå ved fravær i personalgruppa. Søknad kan legges inn fortløpende gjennom hele barnehageåret og vil gjelde alle kommunale barnehager. Dersom du ønsker å reservere deg fra noen barnehager kan du skrive det i søknadsteksten. Den enkelte barnehage tar kontakt med aktuelle søkere når behovet oppstår. Opplæring vil bli gitt. Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

Utføre oppgaver og aktiviteter som naturlig hører hjemme i en barnehage.
Samspill og samarbeid med alle barna i barnehagen, foresatte og ansatte
Samarbeid andre samarbeidspartnere rundt barna
Oppfølging, samspill og støtte til barn med særskilte behov

Kvalifikasjoner

Gjerne barne- og ungdomsarbeider, men annen utdanning og erfaring kan også være av interesse

Personlige egenskaper

Du forstår betydningen av medvirkning og samskaping med barna, ansatte, foreldre og nærmiljø
Du er en person med faglig engasjement
Du er lydhør og nysgjerrig
Du må ha evne og vilje til å skape gode relasjoner
Du viser fleksibilitet og ser muligheter
Stabilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi vektlegger:
Gode, varme og trygge ansatte som bruker Trygghetssirkelen i møte med enkeltbarn
Barnas egen oppfattelse av trivsel i barnehagen
Barns nysgjerrighet, undring og utforsking
Alle barnehager i Enhet barnehage er med i satsningen Regional Kompetanse (REKOM). Barnehagen deltar i forskningsprosjektet KUMBA, et forskningsprosjekt på barnehagekvalitet

Du finner mer informasjon om våre barnehager her: https://www.levanger.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/barnehager-i-kommunen/ 

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Svært gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Kari Olafsen Aunet, Enhetsleder, 95830215
Inger Lise Røttum Mæhla, Barnehagestyrer Bjørnang og Mølnå, 98904209
Sissel Hveding Skjørstad, Barnehagestyrer Ytterøy, 40438659
Wenche Elisabeth Fagerkind, Barnehagestyrer Staup, 98901728
Vera Blomseth Larsen, Barnehagestyrer Momarka, 48861171
Marte Løvli, Barnehagestyrer Frol, 98902617
Ingvild Augdal, Barnehagestyrer Holåsen og Åsen, 99 26 39 65
Randi Hindberg, Barnehagestyrer Ekne, 90133356

Arbeidssted

Håkon den Godes gate 30
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Referansenr.: 4612550240
Stillingsprosent: 20%
Annet
Startdato: 01.02.2023
Søknadsfrist: 01.07.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.07.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Tilkallingsvikarer barnehage

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Enhet for barnehage

Adresse: Håkon den Godes gate 30 LEVANGER

Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Barnehage/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.