Publisert 07.08.2022

Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret høsten-22

Steinkjer kommune har 14 grunnskoler og Voksenopplæring.
Vi søker lærer som kan dekke basisfag i grunnskole og voksenopplæring med de kompetansekrav for undervisning som opplæringsloven har satt.

Lønn, lesetid og arbeidsvilkår i følge lov, forskrift, instruks og regulativ.

 

 

Arbeidsoppgaver: Lærer/ undervisning 

Kvalifikasjoner: Lærerutdanning

  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver

Tilkallingsvikar i skole
Kortere vikariater ved behov

Kvalifikasjoner

De som ansettes som lærere i Steinkjer kommune skal ha lærerutdanning. Alle som tilsettes som lærer må påregne å undervise i basisfag og da kreves det 30 stp for barnetrinn og 60stp for ungdomstrinn. 

Personlige egenskaper

Steinkjerskolene trenger lærere med følgende personlige egenskaper:

  • Er dyktig, engasjert og utviklingsorientert
  • Har god faglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse
  • Har evne til å bygge gode relasjoner 
  • Er en god og tydelig klasseleder

Vi tilbyr

  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Arbeidstiden er gjennomsnittsberegnet og følger skoleåret.
  • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. lov, forskrifter og avtaleverk.
  • Tilsetting skjer på gode kommunale vilkår.

 

  • Tilsettingen er betinget av at det framlegges politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9.

Kontaktinformasjon

Gisle Almlid-Larsen, sektorleder skole, 90206874, Gisle.Kristian.Almlid-Larsen@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Rådhuset
7713 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer Kommune

Referansenr.:4550423289
Stillingsprosent: 0%
Søknadsfrist: 01.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 01.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret høsten-22

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Sektor skole, Steinkjer kommune

Adresse: STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.