Publisert 22.06.2022

Tilkallingsvikarer

Utlysningen gjelder vikarer for våre 12 faste turnusansatte. 
Trønderhallen er åpen fra morgen til kveld 360 dager i året, og det kreves bemanning både i basseng, idrettshall, cafe, kiosk og resepsjon.
Alle medarbeidere er serviceverter, og har forskjellige funksjoner ut fra hvor de jobber.

Det er 18 års aldersgrense for å jobbe i Trønderhallen.

Søkere vil bli kontaktet fortløpende etter vårt behov for ekstra arbeidskraft.

Arbeidsoppgaver

Inngå i vaktturnus for drift av basseng, idrettshall, cafe, kiosk og resepsjon
-ha en servicefunksjon ovenfor gjester og leietakere
-holde orden og inneha renholdsfunksjoner innenfor arbeidsområdene. Forefallende oppgaver både innen- og utendørs. 

Kvalifikasjoner

Ingen formell utdanning kreves, men bestått livredningsprøve (4m dyp) er et krav for å få stillingen. Denne gjennomføres som en del av jobbintervjuet, og må også fornyes to ganger i året.
-erfaring fra sammenlignbare jobber, renhold og erfaring med salg & service vil bli vektlagt i utvelgelsen

Personlige egenskaper

-være fleksibel, serviceorientert og god kundebehandler.
-ha evne og vilje til å bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø.
-ha evne til å jobbe selvstendig, være ansvarsfull og bidra positivt til teambygging.
-være ryddig og strukturert.

Vi tilbyr

Tilkalling skjer etter fravær pga. sykdom, ferie eller andre midlertidige forhold som medfører behov for ekstra arbeidskraft. De enkelte vaktene og arbeidstid pr vakt avtales mellom vikaren og lederen for virksomheten.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Svenn Robert Berg, Daglig leder, 90046260, svenn.berg@tronderhallen.no

Arbeidssted

Høgskolevegen 5
7605 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4539463738
Stillingsprosent: 1%
Vikariat
Søknadsfrist: 31.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 31.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Tilkallingsvikarer

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Trønderhallen

Adresse: Høgskolevegen 5 LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.