Publisert 12.03.2023

Tjenesteleder Inderøyheimen

Vi søker tjenesteleder for Inderøyheimen ved enhet for institusjonstjenester med korttids, rehabiliterings – og behandlingsplasser. 

Inderøy kommune er i en spennende utviklingsprosess, der vi legger til rette for framtidas krav og muligheter. Er du engasjert i faglig utvikling, kunnskapsbasert praksis og trives med å lede kunnskapsmedarbeidere?
Er du en samlende og handlekraftig leder som ønsker å jobbe for utvikling og ser mulighetene med ny teknologi i helse- og omsorgssektoren? Ser du verdien i et godt tverrfaglig samarbeid? Vi søker en tjenesteleder som er tydelig og trygg i lederrollen og som ønsker myndiggjorte medarbeidere. Vi ønsker en leder som kan skape oppslutning og motivasjon både eksternt og internt. Du har livsglede og byr på deg selv. Tjenesteleder har delegert myndighet fra enhetsleder innenfor samme enhet.
Man må kunne påregne fremtidige endringer i organisering og endringer i tjenesteområdets størrelse.

Avdelingen har 25 korttidsplasser fordelt på somatisk behandlingsrettet enhet og en miljøbasert enhet. Avdelingen tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til rehabilitering, behandling og lindrende behandling m.m. Vi har stort fokus på pasientforløp med mål og tiltaksplaner. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig drift og utarbeidelse av turnuser
 • Personalansvar, sykefraværsoppfølging og medarbeidersamtaler
 • Oppfølging av budsjett og regnskapsrapporter
 • Ansvar for faglig utvikling av tjenestene
 • Sikre faglig forsvarlighet i tjenesteutøvelsen
 • Være ansvarlig for at tjenestene er i samsvar med lover, forskrifter og andre sentrale og interne bestemmelser
 • Tydelig strategisk ledelse med fokus på utvikling, innovasjon og tverrfaglig samhandling
 • Utvikle gode pasientforløp i tråd med politiske beslutninger og vedtak
 • Lede arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass
 • Kontinuerlig forbedring og effektivisering av tjenesten
 • Bidra til økt digitalisering

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier (godkjent utdannelse i Norge)
 • Lederutdanning eller erfaring fra helse og omsorg er ønskelig
 • Erfaring fra korttidsavdeling, rehabiliteringsavdeling eller fra sykehus er ønskelig
 • Ved manglende lederutdanning, er det ønskelig at dette blir gjennomført i løpet av 2 år etter tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Positiv, engasjert og tydelig leder
 • Fag- og utviklingsorientert
 • Fleksibel og endringsorientert rollemodell som oppmuntrer til dialog og medvirkning
 • Er en god relasjonsbygger med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har evne til nytenkning og initiativtaking
 • Selvstendig, strukturert, løsningsorientert og har gjennomføringsevne
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i et arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale 

Kontaktinformasjon

Erlend Bjøru, Fungerende sektorleder, 47751717, Erlend.Bjoru@inderoy.kommune.no
Heidi Wennes, Enhetsleder, 47696066, Heidi.Wennes@inderoy.kommune.no

Arbeidssted

Meieribakken 7
7670 Inderøy

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Inderøy kommune

Referansenr.: 4632043636
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 27.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Tjenesteleder Inderøyheimen

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Inderøy kommune

Adresse: Meieribakken 7 INDERØY

Hjemmeside: www.inderoy.kommune.no

Inderøy kommune ligger vakkert til innerst i Trondheimsfjorden, med lang strandlinje og tilrettelagte friluftsområder, og har et av landets flotteste kulturlandskap. Inderøy ligger sentralt plassert nært både flyplass, jernbane og E6 som går gjennom kommunen. Vi har nærmere 7000 innbyggere. Engasjement, høy trivsel, kreative hoder og dugnadsånd preger befolkningen. Vi er kjent for våre bærekraftige varer og tjenester og er en kommune for flotte opplevelser. I Inderøy har vi blant annet «Den gyldne omvei» og et framgangsrikt næringsliv, Straumen – landets mest attraktive tettsted, Nils Aas kunstverksted og mange ulike kulturtilbud. Vi jobber hver dag med høyt engasjement og fokus på å legge til rette for gode tjenester, som bidrar til trygge og gode liv for alle som bor i Inderøy. Visjonen Best – i lag, er grunnlag for alt utviklingsarbeid i kommunen. Våre ansatte blir satset på, og vi har et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, helse, samspill og godt partssamarbeid.