Publisert 23.02.2023

Transportkoordinator

Har du lyst på en spennende jobb som gir deg utfordringer?

Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag HF består av Ambulansetjenesten, AMK Nord-Trøndelag og Pasientreiser. 
Avdeling Pasientreiser har ansvaret for å
styre og koordinere den rekvisisjonsbaserte pasienttransporten i Helse Nord-Trøndelag HF sitt hospitale opptaksområde.
Det saksbehandles etter lov og forskrift, og det benyttes kompliserte
IKT-systemer til styring av transportlogistikk og kontroll av transportoppgjør.
Pasientreiser har løpende og omfattende dialog og samhandling med pasienter,
pårørende, klinikker, legekontorer, fysioterapiinstitutter og
kommunehelsetjenesten, leverandører og andre
interessenter.

Arbeidsoppgaver

 • Kundebehandling for avdeling Pasientreiser
 • Ta imot bestillinger, koordinere og optimalisere pasienttransport
 • Logistikkplanlegging- og samhandlingskoordinering med transportører og rekvirenter
 • Reiseplanlegging for reise med fly, tog, buss, ferje og taxitransport-/annen transport
 • Systemhåndtering på digitale plattformer/bruk av komplekse IKT-verktøy
 • Andre arbeidsoppgaver må kunne påregnes dersom tjenestetilbudet endres/utvides

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med koordinering/transportlogistikk
 • Erfaring fra kundebehandling/callsenter
 • God kjennskap til geografi, bosetting og transporttilbud nord i Trøndelag
 • Meget god kompetanse/brukererfaring/ferdigheter og effektiv på generell databehandling/bruk av IKT-verktøy
 • 3-årig relevant høyskoleutdanning, Realkompetanse/erfaring innen transportlogistikk eller transportøkonomi kan erstatte kravet om høyskoleutdanning
 • Evne til å utføre krevende arbeidsoppgaver med bruk av krevende IKT-systemer

Personlige egenskaper

 • Positiv serviceinnstilling gjennom holdning og væremåte både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide godt selvstendig og i team
 • Evne til å jobbe i målrettet og effektivt i et tett og hektisk miljø
 • Faglig engasjert og aktivt bidra til et styrket fag- og arbeidsmiljø
 • Evne til å utføre krevende og stressende arbeidsoppgaver under tidspress ved bruk av teknisk krevende IKT-systemer
 • Stor arbeidskapasitet og ansvarsbevissthet
 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig
 • Ansvarsbevisst, stabil og pålitelig med gode holdninger og stor arbeidskapasitet
 • Det forutsettes evne til ryddig og tillitsskapende opptreden i forhold til ledelse, kolleger, rolle, oppgaver, ansvar og system.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Bidra til god og løsningsorientert dialog med ledelse og kolleger, og evne og vilje til å bidra til gjennomføring av beslutninger internt i avdeling, klinikk og Helse Nord-Trøndelag HF.

Vi tilbyr

 • God opplæring.
 • En spennende og utfordrende jobbhverdag med muligheter for faglig vekst og
  utvikling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, med avlønning og stillingsbetegnelse
  ut fra vurdering av søkerens kompetanse.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og
  ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Tor Egil Skrødal, Avdelingsleder, 74097770

Arbeidssted

Kirgkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for prehospitale tjenester

Referansenr.: 4626703708
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 27.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Transportkoordinator

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Pasientreiser, Klinikk for prehospitale tjenester, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirgkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no