Publisert 21.06.2022

Utviklingsleder

Film fra fabrikken: http://https://www.youtube.com/watch?v=cAr_l3U1G2s

Norske Skog Skogn er blant verdens største produsenter av avispapir med kapasitet ca. 500.000 tonn papir pr. år, hvorav 85% eksporteres. Fabrikken ligger i Skogn, 80 km nord for Trondheim. Fabrikken har en årsomsetning på ca. 2 milliarder kroner og har 365 ansatte. Bedriften etterlever FNs bærekraftmål og jobber aktivt for det grønne skiftet og global sirkulærøkonomi gjennom å skape verdier av fornybare råvarer som grantrær og vannkraft. I tillegg utnyttes ulike avfallsfraksjoner som f.eks. innsamlet returpapir og biobrensel.

Norske Skog Skogn har et sterkt fokus på miljø og velger derfor våre samarbeidspartnere med omhu. Bedriften har i tiår vært en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Vi er stolte over å bidra til det grønne skiftet.

Til Produksjonsavdelingen søkes utviklingsleder
 
Produksjonsavdelingen sørger for at Norske Skog Skogn får produsert og levert produkter av høy kvalitet til våre kunder i Norden og Sentral-Europa ved kontinuerlig drift av våre tre papirmaskiner. Som utviklingsleder vil dine arbeidsområder være Papirfabrikken og Råstoff/Energi.

 

Arbeidsoppgaver

–  Planlegge og bidra til å gjennomføre avdelingenes organisasjons- og kompetanseutvikling.
   Spesielt område er rekruttering og oppfølging av lærlinger.
–  Være saksbehandler ved rekruttering/utvikling på ulike nivåer i organisasjonen.
–  Koordinere aktiviteter i og mellom områdene vedr. opplæring, utviklingsarbeid og systematisere
   forsøk i produksjonsområdene.
–  Kontakt mot skoler og universitet ved behov.
–  Utvikle og oppdatere dokumentasjon og styringssystemer.
–  Oppfyllelse av de mål som til enhver tid er satt for avdelingene mht kvalitet, produktivitet og
   kostnader.

Kvalifikasjoner

–     Relevant utdannelse fra høgskole/universitet.
–     Allsidig yrkeserfaring.
–     Tidligere erfaring innenfor opplæring og/eller ledelse.
–     Gjerne prosessteknisk erfaring innen masse- og papirproduksjon. Gode kommunikasjonsevner, samt         være resultatorientert.

Personlige egenskaper

– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

– Selvstendig og resultatorientert.

Vi tilbyr

–     Gode karrieremuligheter.
–     Et inkluderende arbeidsmiljø.
–     Varierte arbeidsoppgaver som byr på positive utfordringer.
 

Kontaktinformasjon

Knut Erik Norøy, Utviklingsleder, 40230645

Arbeidssted

Sjøvegen 108
7620 SKOGN

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Norske Skog Skogn AS

Referansenr.:4539375077
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 31.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Utviklingsleder

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Norske Skog Skogn AS

Adresse: Sjøvegen 108 SKOGN

Hjemmeside: