Publisert 04.07.2020

Variert arbeidshverdag som spesialarbeider ved Tromsdal lager

Org. nr: – Stillingsident: 4260418347 Presentasjon av stillingen:

Kunne du ha tenkt deg en variert arbeidshverdag?

Regional Logistikkledelse Midt søker spesialarbeider til Tromsdal lager øst for Verdal nord i Trøndelag. Som vår nye spesialarbeider vil du være en del av et team under ledelse av verksmester på kjøretøyverkstedet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være batterivedlikehold, kjøring, lasttesting og vedlikehold av generatorer, vedlikehold av varmere, pumper, tanker, kjølesystemer og vaskemaskiner i tillegg til enklere reparasjoner og komponentutskiftning på øvrig materiell. Du vil også støtte logistikkrelaterte arbeidsoppgaver ved øvrige seksjoner ved Tromsdal lager.

Regional Logistikkledelse Midt er en av de fem avdelingene i FLO forsyning. Avdelingens ansvarsområde er Midt-Norge, fra Setnesmoen ved Åndalsnes i sør til Drevjamoen ved Mosjøen i Nord. Avdelingens hovedoppgaver er å yte logistikkstøtte til alle militære avdelinger innenfor ansvarsområdet, herunder de amerikanske forhåndslagre i Trøndelag. Det er Marine Expeditionary Brigadeseksjonen (MEB) i avdelingen som har ansvaret for å ivareta Norges forpliktelser når det gjelder vedlikehold og ivaretagelse av US Marines (USMC) sitt materiell som er forhåndslagret i Norge (Marine Corps Prepositioning Program – Norway) (MCPP-N).

Arbeidsoppgaver

 • Batterivedlikehold (overvåking, måling, lading og skifting)
 • Kjøring, lasttesting og vedlikehold av generatorer
 • Vedlikehold av varmere, pumper, tanker, kjølesystemer og vaskemaskiner
 • Enklere reparasjoner og komponentutskifting på øvrig materiell
 • Operatør på alt forhåndslagret materiell (førerkort- og sertifikatavhengig)
 • Telling og vedlikehold av tilbehør og tilleggsutstyr til kjøretøy/liknende
 • Kalibrering, dele- og utstyrsidentifisering, inkl registrering og vedlikehold av deler og annet driftsmateriell
 • Spesialarbeider skal i tillegg støtte med logistikkrelaterte arbeidsoppgaver ved øvrige seksjoner ved Tromsdal lager

Kvalifikasjoner

 • Minimum fullført videregående utdanning, med dokumentert relevant teknisk etterutdanning/erfaring
 • Førerkort klasse B
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for minimum Konfidensielt / Nato Confidential før tiltredelse
 • Gode engelske språkferdigheter, test vil gjennomføres i forbindelse med intervju
 • Fortrolig med bruk av data
 • Den som ansettes må være villig til å gjennomføre kurs, opplæring og sertifisering som kreves for stillingen

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Sertifikat klasse CE
 • Truckførerbevis
 • Erfaring med lagerdrift
 • Tjeneste fra internasjonalt miljø
 • Førstegangstjeneste

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Samarbeidsevner
 • Teamarbeider

Language

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret som spesialarbeider kode 5112 for tiden kr. 440 000 — 530 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse

Kontaktinformasjon

Haugdal, Frank, Sjef Tromsdal lager, +47 905 25 322
Aune, Guri, HR Rådgiver, +47 926 08 029

Arbeidssted

7650 Verdal

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:4260418347
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.10.2020
Søknadsfrist: 14.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 14.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Variert arbeidshverdag som spesialarbeider ved Tromsdal lager

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Spesialarbeider ved Tromsdal lager. Divisjon for Forsyning, Forsvaret

Adresse: VERDAL

Hjemmeside:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.