Publisert 31.07.2022

Vernepleier med teamlederfunksjon

Bo- og dagtilbudstjenesten, avdeling Reinsholm vest skal ansette en fleksibel og endringsvillig teamleder i 100% fast stilling fra og med 01.11.22.
Reinsholm Vest er en avdeling underlagt Bo- og Dagtilbudtjenesten i Verdal kommune. Vi er en hjemmetjeneste som yter praktisk bistand og helsehjelp til mennesker med ulike hjelpebehov. Vårt mål er at Reinsholm Vest skal være en attraktiv arbeidsplass med myndiggjorte medarbeidere, der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt. Hver enkelt tjenestemottaker skal få muligheten til å leve og bo selvstendig, samt ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Arbeidsoppgaver

Teamleder er avdelingsleders "forlengede arm" i daglig drift, og følger opp de oppgaver og strategier som er bestemt for teamet, avdelingen og virksomheten ellers. Sammen med teammedlemmene skal teamleder lage gode strukturer og skape motivasjon og engasjement rundt det arbeidet som skal utføres, et godt arbeidsfellesskap der alle kjenner seg verdsatt og inkludert, og ellers opptrer i tråd med  arbeidsgivers verdigrunnlag.

Som ansatt på Reinsholm Vest har du ansvar for å ivareta den enkelte brukers behov for helsehjelp, opplæring og praktisk og personlig bistand i forhold til dagliglivets gjøremål, samt andre oppgaver som ligger til stillingsbeskrivelse for miljøterapeut. Det legges vekt på bistand som i størst mulig grad fremmer egenmestring. Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid er sentralt i gjennomføring av tjenesten.

Deler av stillingen vil innbefatte å arbeide, administrere og organisere tjenester rundt enkeltbruker med 24/7 bemanning.

Kvalifikasjoner

Autorisert vernepleier

Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy

Kunnskap om lovverk for tjenesten

Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

– Gode samhandlings og kommunikasjonsevner
– God kartleggings og observasjonskompetanse 
– Evne til å skape trygge og gode relasjoner
– Evne til å vurdere og prioritere

– Evnen til å være nøyaktig og strukturert

– Være fleksibel og tåle endringer
– Engasjert og løsningsfokusert
– Evne til å arbeide selvstendig, samtidig som en del av et team
– Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

– Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen til spennende arbeidsoppgaver i Verdal kommune
* Vi tilbyr tett og godt samarbeid med lojale kolleger og et godt arbeidsmiljø
* Vi tilbyr gode opplærings- og utviklingsmuligheter.
* Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. De første 6 måneder av ansettelsesforholdet er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Lillian Aksberg Rye, Avdelingsleder, 99354447

Arbeidssted

Kassefabrikkvegen 3
7650 VERDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4548411935
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 16.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 16.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Vernepleier med teamlederfunksjon

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Prost Brants veg bofellesskap og hjemmetjenesten Reinsholm Vest

Adresse: Kassefabrikkvegen 3 VERDAL

Hjemmeside:

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Aker Solutions) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.