Publisert 03.11.2022

Vi har ledig helgestilling for student innen sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid.

Seksjon Allmenn døgn tilbyr utredning, inkludert diagnostikk og behandling av affektive lidelser, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser.
Seksjonen har 10 sengeplasser.
Sengeposten har i senere år utviklet seg til å ha en mer subakutt funksjon med tett samarbeid med akuttposten, men tar også imot elektive innleggelser.
Vi praktiserer kognitiv miljøterapi.
Stillingen som lyses ut innebærer jobbing på helg innenfor stillingens størrelse (3.hver helg)                             
       

Arbeidsoppgaver

 

 • Miljøterapeutiske oppgaver til pasienter med ulike psykiske lidelser. 
 • Samarbeid innad i teamet samt med andre interne og eksterne aktører. 
 • Dette innebærer at vedkommende som ansettes må påberegne både å bidra, men også arbeide på Seksjon akutt ved behov.
 • Observere, vurdere og rapportere om pasientens psykiske og fysiske symptomer i henhold til pasientens lidelse.
 • Stillingen innebærer arbeid 3.hver helg innenfor stillingens størrelse.

Kvalifikasjoner

 • Påbegynt utdanning innen sykepleie, vernepleie eller sosialt arbeid.
 • Erfaring fra psykiatri og miljøterapeutisk arbeid vil vektlegges høyt.
 • Kunnskap om/erfaring med kognitiv miljøterapi.   
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse tilfredsstillende politiattest jf §20a.        
 • Vaksinert for covid-19 og følge vaksinasjonsprogrammet til Helse Nord-Trøndelag. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta selvstendig ansvar.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og arbeidskollegaer .
 • Arbeide godt i team.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Være helsemessig i stand til å gå inn i krevende fysiske situasjoner.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Jobb i et spennende fagfelt
 • Engasjerte medarbeidere
 • Høyt fokus på pasientsikkerhet  
 • Lønn  i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Ole Jegtvolden, Seksjonsleder, 74098603

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4582483829
Stillingsprosent: 17%
Fast
Startdato: 01.01.2023
Søknadsfrist: 09.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 09.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Vi har ledig helgestilling for student innen sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid.

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon allmenn, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no