Publisert 15.09.2022

Vikarer – Institusjonstjenesten

Institusjonstjenesten i Inderøy kommune flyttet inn i nytt helsehus på Straumen medio august 2022. Institusjonstjenesten holder til i 4. etasje av nye Inderøyheimen med korttids- og behandlingsplasser.
Institusjonstjenesten i Inderøy arbeider aktivt med å møte nye utfordringer og oppgaver. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid, gode og helhetlige pasientforløp, utarbeidelse av målsetting og  tiltaksplaner for opphold ved institusjonen
 
Vi har nå behov for å rekruttere inn vikarer ved institusjonstjenesten.
 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå pasienter i daglig stell og pleie, ved måltid og ved aktiviteter som gir pasientene økt livskvalitet
 • Bidra til å styrke pasientenes evne til å mestre eget liv og helseutfordringer
 • Behandling og oppfølging av sykepleiefaglige tiltak
 • Observasjoner og dokumentasjon
 • Målrettet miljøarbeid knyttet til bl.a. demensomsorg
 • Pårørendesamarbeid
 • Arbeide etter mål og tiltaksplaner og være ansvarlig for at oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet og faglig forsvarlighet

   

Kvalifikasjoner

 • Sykepleiere/sykepleiestudenter/ vernepleiere/vernepleierstudenter
 • Helsefagarbeider/helsefagarbeiderelever
 • Pleiemedarbeidere/Assistenter 

Personlige egenskaper

 • Vi søker aktive medarbeidere som liker en variert arbeidshverdag og som har fokus på å gi riktige tjenester til pasientene
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode norsk kunnskaper, må kunne kommunisere klart og tydelig, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting
 • Det kreves politiattest før tilsetting.            

Vi tilbyr

 • Opplæring og veiledning i godt arbeidsmiljø
 • Godt arbeidsmiljø, engasjerte og dyktige medarbeidere, i en organisasjon som er i endring og utvikling
 • Faglig utvikling, spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tilsetting og lønn etter gjeldende tariff
 • Vi er en IA bedrift 

Kontaktinformasjon

Heidi Wennes, Enhetsleder, 91134301, Heidi.Wennes@inderoy.kommune.no

Arbeidssted

Meieribakken 7
7670 Inderøy

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Inderøy kommune

Referansenr.:4563086335
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 03.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 03.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Vikarer – Institusjonstjenesten

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Inderøy kommune

Adresse: Meieribakken 7 INDERØY

Hjemmeside:

Inderøy kommune ligger vakkert til innerst i Trondheimsfjorden, med lang strandlinje og tilrettelagte friluftsområder, og har et av landets flotteste kulturlandskap. Inderøy ligger sentralt plassert nært både flyplass, jernbane og E6 som går gjennom kommunen. Vi har nærmere 7000 innbyggere. Engasjement, høy trivsel, kreative hoder og dugnadsånd preger befolkningen. Vi er kjent for våre bærekraftige varer og tjenester og er en kommune for flotte opplevelser. I Inderøy har vi blant annet «Den gyldne omvei» og et framgangsrikt næringsliv, Straumen – landets mest attraktive tettsted, Nils Aas kunstverksted og mange ulike kulturtilbud. Vi jobber hver dag med høyt engasjement og fokus på å legge til rette for gode tjenester, som bidrar til trygge og gode liv for alle som bor i Inderøy. Visjonen Best – i lag, er grunnlag for alt utviklingsarbeid i kommunen. Våre ansatte blir satset på, og vi har et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, helse, samspill og godt partssamarbeid.