Publisert 06.02.2023

Vikarer – lærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter

Vi har fortløpende behov for tilkallingsvikarer, både lærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter forøvrig. 

Levangerskolen (grunnskolene i Levanger kommune) har 8 skoler, hvorav Skogn barne- og ungdomsskole med nærmere 500 elever er en av dem. Levangerskolen legger vekt på at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Levanger kommune legger føringer for at levangerskollen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære for alle barn og unge. Det er et mål at alle skal like å være undervegs, og at prøving og feiling er like viktig som «rett svar». Barn og unge har rett til å et helsebringende, trygt og godt skolemiljø preget av toleranse og respekt for den enkeltes egenart. Levangerskolen skal gi opplevelser av glede i samspill med andre, og beskytte mot krenkelser og mobbing. Elevene i levangerskolen har egen PC, og det legges vekt på digitale ferdigheter.

Arbeidsoppgaver

Undervisning/opplæring etter gjeldende lovverk og læreplaner for grunnskolen. Opplæringen skjer i samarbeid med andre lærere, fagarbeidere  og andre ansatte.

Kvalifikasjoner

Primært ønskes vikarer med fagutdanning innenfor arbeid med barn og unge, det være seg barne- og ungdomsarbeiderfag eller lærerutdanning. Studenter som er i ferd med å utdanne seg tas også i betraktning. Det må påregnes å møte på kort varsel.

Det forventes gode digitale ferdigheter, og kjennskap til digitale plattformer og hjelpemidler. Det forventes at du har blikk for den enkelte elev så vel som for gruppen.

Personlige egenskaper

Du må :

  • trives med arbeid med barn
  • være fleksibel
  • ha evne og vilje til samarbeid
  • være ansvarsbevisst
  • være motivert for hektiske og spennende dager

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.

Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Jennifer Pedersen Vedul, Avdelingsleder ungdomstrinn, 48099063
Randi Skogmo Haga, Avdelingsleder småtrinn, 40438238
Jan Kjetil Haugen, Rektor, 45972974
Lars Erichsen, Avdelingsleder mellomtrinn, 40438179

Arbeidssted

Lysaker 36
7620 Skogn

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Referansenr.: 4617822524
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 15.06.2023

Søknad

Søknadsfrist: 15.06.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Vikarer – lærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Skogn barne- og ungdomsskole

Adresse: Lysaker 36 SKOGN

Hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Skogn-BU/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.