Publisert 30.06.2022

Vil du være med å gjøre en forskjell? 

Avdeling Sør-Innherred jobber for bedre dyrevelferd for alle dyr, ikke bare ett om gangen. Som leder kan du bidra til at ikke mindre enn 1,1 millioner sau, nærmere 900 000 storfe og et stort antall andre dyr får bedre forhold i Norge. Du og dine medarbeidere er dessuten med og sikrer blant annet sunne rhododenron, friske tomater og levende frukttrær.

Som leder i Mattilsynet er det viktig at du handler i samsvar med Mattilsynet sin strategi. Sentrale lederkrav for alle Mattilsynet sine ledere er å skape resultater for helheten i organisasjonen, utvikle engasjerte medarbeidere og team, samt legge til rette for kunnskapsdeling, samhandling og effektiv kommunikasjon. Som leder og medarbeider i  Mattilsynet må du kjenne deg igjen i verdiene – åpen, tydelig, kompetent og løsningsorientert.  

Arbeidsoppgaver

Mattilsynet er i stadig endring, og du må la deg inspirere av vårt samfunnsoppdrag, strategi og våre verdier. Samtidig må du sammen med øvrige i ansatte i Mattilsynet være en pådriver for økt digitalisering av våre oppgaver. Det viktigste er at du skal bidra og ta ditt ansvar for at vi er en handlekraftig, troverdig og brukerorientert organisasjon.

Som avdelingssjef har du ansvaret for Mattilsynets oppgaver i avdeling Sør-Innherred. Avdelingen har for tiden 16 ansatte, som du har direkte personalansvar for. Du har ansvaret for eget budsjett, og må prioritere innenfor tildelingsbrev og budsjett. Sammen med øvrige 6 avdelingssjefer og regiondirektøren, utgjør dere ledergruppen i region midt. Ledergruppa har felles ansvar for alle oppgavene i regionen. Oppgaver utenfor egen avdeling må derfor påregnes.

Vi tilbyr en spennende lederstilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus. Kontorsted for stillingen er i Levanger.    

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor et av fagområdene vi har ansvar for. Har du ikke jobbet direkte innen disse fagområdene, men er en kvalifisert og        utviklingsorientert leder som mener du har noe å bidra med, er vi likevel interessert i å komme i kontakt med deg. Relevant bakgrunn kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • Evne til å være en samlende, trygg og tydelig leder, som kan inspirere både kolleger internt og samarbeidspartnere eksternt
 • Forståelse for verdikjedene som Mattilsynet opererer i
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital forståelse 

Personlige egenskaper

 • Trygg, tydelig og handlekraftig – en som tar initiativ og driver prosesser fremover
 • Målbærer en tillitsbasert lederstil – er god til å involvere og delegere og oppnår resultater gjennom andre
 • Skaper gode relasjoner og nettverk, samhandler lett med andre internt og eksternt
 • Fokuserer på brukerbehov
 • Fleksibel og utviklingsorientert, står godt i endring
 • Er ambisiøs på vegne av seg selv og organisasjonen og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

Du vil inneha en sentral lederrolle i en spennende region med et viktig samfunnsoppdrag, hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus. Som en del av ledergruppen i region midt,  vil du ha påvirkningskraft på videre ønsket utvikling. Du vil være med på å utvikle egen avdeling, så vel som regionen som helhet og vil lede et sterkt fagmiljø med høy kompetanse. 

Stillingen er lønnet som avdelingssjef, med årslønn fra kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. Som ansatt i staten har du gunstige pensjons- og lånevilkår gjennom Statens Pensjonskasse

Hva venter du på?

Du søker ved å klikke på knappen, og blir da ledet inn til vårt søknadssystem. Når du skal sende inn søknaden din, laster du opp vitnemål og attester som vedlegg. Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.  Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen.   

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt.  Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ditt ønske, vil du bli kontaktet om dette og få muligheten til å trekke din søknad. 

Har du spørsmål, ta kontakt med regiondirektør Steinar Westerberg eller avdelingssjef Kristin Ness, se kontaktinfo.

Kontaktinformasjon

Steinar Westerberg, Regiondirektør, 41222256
Kristin Ness, Avdelingssjef, 97005003

Arbeidssted

Helge Ingstads Vei 17
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Region Midt

Referansenr.:4524884517
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 14.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Vil du være med å gjøre en forskjell? 

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Da bør du søke jobben som avdelingssjef ved avdeling Sør-Innherred, region midt

Adresse: Helge Ingstads Vei 17 LEVANGER

Hjemmeside:

Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. 
Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.