Stikkord: frokostmøte

fredag 16. desember 2022

Inderøy god på godfoten

Vi inviterte Otto Ulseth på årets siste frokostmøte for å gi oss noen blikk på Inderøy sett utenfra. Hovedtemaet var kultur og samhandling – kan Inderøy bli bedre? Ja, Inderøy kan bli bedre, men det påpekes at næringslivet i Inderøy ER allerede gode på kultur og samhandling, slik Otto opplever det. Og han legger til at det alltid […]
torsdag 3. november 2022

Ny rekord på frokostmøte

Frokostmøte er populært! Inderøy Utvikling samler næringslivet i Inderøy. Denne gangen var vi hos Norlog As på Røra Næringspark AS og inviterte næringslivet med på høstens andre frokostmøte. Frokostmøte: Næringslivet stilte opp! Det er svært gledelig og trivelig at så mange næringslivsfolk deltar på frokostmøtet – og vi snakker faktisk ny rekord på antall frammøtte […]