Krisetider: Tips og oversikt for bedrifter i Inderøy

Mange av våre medlemsbedrifter og andre Inderøy-bedrifter opplever tøffe og kaotiske krisetider akkurat nå. Ringvirkningene av koronaviruset er store, og blir sannsynligvis større.

Samtidig er svært viktig at vi alle bidrar til å begrense smittespredningen. I skrivende stund er det ennå ikke registrert koronasmittede i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Indre Fosen.

I denne artikkelen legger vi inn aktuell informasjon som kan være interessant for bedrifter i Inderøy og regionen generelt.

Har du innspill? Send dem til Paal Stavrum via e-post.

Mest mulig normalt også i krisetider

Inderøy Utvikling jobber videre omtrent som normalt, med disse endringene:

 1. Daglig leder jobber mest mulig hjemmefra (er heldig å ha gode fasiliteter for det).
 2. Vi flytter kursaktiviteter og arrangementer mest mulig over til vår digitale plattform (kommer flere i dagene framover, blant annet et introkurs om GDPR/personvern).
 3. Det samme skjer med møter.
 4. Vi vurderer tidspunkt og organisering av årsmøtet. Ut fra regelverket er vi pålagt å ha årsmøte i løpet av kalenderåret, så vi holder alle muligheter åpne.

12 tips til deg og din bedrift

Her er noen tips til hva du kan/må/bør gjøre hvis du og din bedrift opplever krisetider og kaos:

 1. Ikke få panikk. Ha åpen dialog med kunder, leverandører og eventuelle ansatte.
 2. Ta kontakt med banken og be om avdragsfrihet på eventuelle lån, hvis likviditeten er under press.
 3. Gå gjennom kontobevegelsene til bedriften og se hvor du kan kutte kostnader. Dette er tida for å rense og fjerne det som er unødvendig. Du må først og fremst tenke på deg selv.
 4. Sjekk spesielt kommende kostnader og eventuelle oppsigelsesfrister.
 5. Se på muligheten/behovet for å permittere deg selv/andre ansatte helt eller delvis. Les mer om mulighetene hos Arbeidstilsynet. Dette er dessverre ikke mulig for ENK-innehavere.
 6. Vær i forkant og be om betalingsutsettelse der det er mulig. Vær åpen, og forklar situasjonen overfor dine leverandører/kreditorer. Spesielt viktig å være i forkant, og ikke komme etterpå.
 7. Følg opp fakturaene du selv har sendt ut, på helt normalt måte. Følg opp overfor kontaktene dine hvis fakturaene ikke blir betalt, og send purringer og oppfølginger på vanlig måte.
 8. Sett kortere forfallstid på fakturaer du sender ut. Hovedregelen er at kunden skal ha tid til å betale fakturaen. Kort kredittid = kortere utlånstid av dine penger.
 9. Midt i kaoset: Se om det er andre områder du kan tjene penger på. Dukker det opp nye forretningsområder i krisetider?
 10. Selg utstyr du ikke har bruk for, eller som ikke er nødvendig for drifta.
 11. Hvis du driver AS: Vær oppmerksom på at du kan pådra deg ansvar (som eier, styreleder, daglig leder) hvis du ikke tar grep.
 12. Hvis du driver ENK eller ANS/DA: Du/dere har alt økonomisk ansvar selv uansett (brutalt, men slik er det).

Krisetider: Inderøy kommune tar også grep

Inderøy kommunes pressemelding 12. mars 2020, kl. 12.00:

Kommuneledelsen og kommuneoverlege Guri Kåresdatter Falch har i dag besluttet omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset i Inderøy kommune.

Formannskapet ga i dag sin tilslutning til tiltakene, som iverksettes i ettermiddag, og gjelder i første omgang til 29.mars.

Kommentar: Noen av Helsedirektoratets tiltak gjengitt nedenfor skjerper kravene ytterligere, for eksempel at alle treningssentre må stenge.

Tiltakene i Inderøy kommune

 • Alle barnehager, skoler og sfo i kommunen stenges fra og med fredag den 13. mars. Dette gjelder også private skoler og barnehager.
 • Rådhuset stenger for publikumsinngang. Kontakt skal skje per telefon, epost eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden.
 • Alle kommunalt ansatte som kan ha hjemmekontor, skal ha dette. Vi oppfordrer alle andre virksomheter til å gjøre det samme.
 • Det innføres besøksrestriksjoner på sykeheimer, bofellesskap og omsorgssenter. Kun alvorlig syke skal ha mulighet til besøk. Aktivitetstilbud i regi kommunen stenges.
 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.
 • Alle politiske møter med unntak av Formannskap avlyses.
 • AKSET kultur- og skolesamfunn stenges. Dette innebærer foruten skole og sfo også kulturhus, bibliotek, idrettshall og andre aktiviteter som er knyttet til AKSET.
 • Ungdomstilbudet «e@» og «Bua» stenges.
 • Svømmehallen i Mosvik stenges.
 • Alle skole- og barnehagebygg/offentlige bygg stenges helt for all aktivitet.
 • Alle idrettshaller og organiserte idrettsaktiviteter avlyses.
 • Kulturelle sammenkomster og frivillige arrangement som feks. øvinger, konserter og forestillinger avlyses.
 • Vi anmoder også om at en ikke oppsøker treningssentre.
 • Innbyggere fra Inderøy som arbeider på Frosta, skal ikke møte på arbeid, på samme måte skal innbyggere fra Frosta som arbeider i Inderøy, ikke komme på arbeid.
 • Vi oppfordrer befolkningen til å holde seg hjemme, unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.
 • Fastlegekontorene stenges ikke, kontakt tas per telefon.

Oppfordring til bedriftene

Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å innføre restriksjoner og gjøre tilpasninger, slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbaserte løsninger o.l.

Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir daglig vurdert av kommunens ledelse og kommuneoverlege.

Begrunnelse for tiltakene

Selv om det foreløpig ikke er konstatert smittetilfeller i Inderøy kommune, er det viktig å begrense spredningen av viruset.

Vurderingene er gjort i henhold til smittevernloven, og støttes av administrativ og politisk ledelse.

Kilde: Inderøy kommune

Staten Norge med de sterkeste tiltakene i fredstid

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Detalj- og varehandel

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. 

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner 

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette

Kilde: Helsedirektoratet.

Krav fra NHO

Reiselivet er blant bransjene som er og blir hardest rammet av korona-viruset.

Inderøy Utvikling er medlem i NHO (Abelia), og vi viderebringer kravene fra NHO Reiseliv nedenfor.

Vi følger med på hvilke tiltak som kommer for å lette byrden for rammede bedrifter i disse krisetider innen både reiseliv og i andre bransjer.

NHO Reiselivs kravliste

Dette er kravene fra NHO Reiseliv

 • Arbeidsgivers periode på 15 dager med lønnsplikt ved permittering må dekkes.
 • Arbeidsgivers periode ved sykelønn ved karantene eller koronasmitte må tilsvarende dekkes. Arbeidsgiver må ikke pålegges lønnsutgifter til ansatte som følge av at ansatte må være hjemme fordi skoler og barnehager stenges.
 • Når Folkehelseinstituttet eller kommunelege stenger arrangementer, skal bedriftens økonomiske tap kompenseres.
 • Utsettelse/kutt i skatter og avgifter. Likvidene må nå brukes til å unngå konkurs og kunne betale lønn til ansatte. For eksempel skal merverdiavgift for 1.termin normalt betales nå 10.april 2020. Dette betalingen må utsettes. Videre må staten må derfor i en lengre periode fremover redusere merverdiavgiftssatsen på 12 % til nivået for 2015, altså 8 %. Innbetaling av formuesskatt må utsettes/kuttes og man må vurdere reduksjon av denne i en tid fremover.
 • Kriselån til bedrifter må forberedes. Her viser vi og til Finans Norges tiltak for å begrense skadevirkningene av korona på norsk økonomi.
 • Det må utarbeides en betydelig sum for støttetiltak til bedrifter slik at vi unngår konkursbølge utover året 2020.

Kilde: NHO Reiseliv

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.