Service type: Historiske steder

tirsdag 13. juli 2021

Sakshaug kirke

Sakshaug kirke ble vigslet i 1871. Arkitekten var Håkon A. Mosling. Kirken er en «langkirke» av type og er bygget i nygotisk stil. I dag er kirken sognekirken til Inderøy sokn og forvaltes av Inderøy kirkelige fellesråd. Kirken ble bygget i sin tid fordi middelalderkirken Sakshaug gamle kirke ble for liten. Datidens krav sa at […]
onsdag 12. august 2020

Tidevannsstrømmen og Møllebruk

Tidevannsstrømmen mellom Trondheimsfjorden og Borgenfjorden/Børgin er en av Nord-Europas sterkeste malstrømmer. Fire ganger i døgnet strømmer enorme vannmengder ut og inn det smale sundet. Ved denne strømmen vokste det tidlig fram strandsittersted; Her var det gjestgiveri og øltapperi, her var den første handelsmannen og bakeren i bygda og her var fergemannen stasjonert. Bergverksingeniør og arkitekt […]
onsdag 12. august 2020

Herman Løchens plass og bruene over tidevannsstrømmen

Herman Løchens plass er parkeringsplassen der Strandvegen tar av fra Inderøyvegen (Rv 755). Se kartet. Herman Løchen var født i Drøbak i 1822. Han var eier av Sundnes gård og brenneri fra 1848. Løchen ble en foregangsmann på mange områder; Han dyrket store areal, grøfta jorda og tok i bruk nye og bedre redskaper. Han […]
onsdag 12. august 2020

Bryggene og «Kølhagan»

Det var her det meste av inn- og utskiping av varer og gods til og fra Straumen foregikk.Og her kom og reiste både fastboende og turister. Den siste dampbåten som hadde anløp her var Værdalen. Den trafikkerte på Trondheimsfjorden rundt 50 år fra omkring 1900. Den eldste delen av Rødbrygga ble bygd som brygge og […]
onsdag 12. august 2020

Nergata 1-14

Nergata som går fra Muusbrua til Straumen bru, var hovedgata gjennom tettstedet fram til omkring 1910. Også lenge etter den tid var dette «handlegata» på Straumen; I Nergata 7 startet Torberg Næss landhandel i 1907. Butikken ble nedlagt i 1990. Ovenfor Nergata i Marenbakken 1 ble det opprettet bakeri i 1880 årene. Familien Johnsen drev […]
torsdag 9. juli 2020

Muusbrua

Dagens Nergata var fram til omkring 1910 hovedveien gjennom Straumen. Etter hvert kom det hestevogner av forskjellig slag, og det ble behov for ei skikkelig bru over elva ved gården Sundfær. Og en skikkelig bru ble det; «Strømmen steinhvelvbro» ble bygd tidlig på 1800-tallet. Det verserer flere alternativ når det gjelder eksakt byggeår. I 1829 […]
torsdag 9. juli 2020

Klokkarstu

Klokkarstu er sannsynligvis det eldste huset på Straumen. Prøver viser at materialer i huset er av tømmer som ble hugget i 1753. Bolig- og uthusdel var sammenbygd. «Gammel adresse»: Strømmen hus nr. 43. I følge folketellinga i 1755 bor det da en «Joen Klokker» på en plass under Næss. I 1785 bodde det en Klokker […]
torsdag 9. juli 2020

Inderøy Meieri

Inderøy har ei meierihistorie som går tilbake til 1850-årene, da Herman Løchen startet sitt eget meieri på Sundnes. Omkring 1890 ble Strømmen Ysteri etablert. Senere kom de meierier på flere steder i kommunen. Midt på 1930-tallet ble Inderøy Meieri på Tømte og Nordøy Meieri på Kjerknesvågen nedlagt. Etter at en del alternative lokaliseringer var vurdert, […]
tirsdag 7. juli 2020

Vaggplassen

Mellom Kalkverket i Nessberget og Kalkkaia var det en skinnegang. På denne ble både kalk og kull transportert i såkalte vagger. Vaggene ble lastet med kalk i «Strømmen Verk». På turen nedover stod det to mann bak på vaggene for å bremse farten. Oppover ble vaggene som da var lastet med kull, dratt av to […]
onsdag 12. august 2020

Borgenfjord/Børgin

Borgenfjorden eller Børgin er fjorden fra tidevannsstrømmen til Sparbu og Mære. Børgin var kjent for gode fiskerier på 1900 tallet. Spesielt sild, brisling og flyndre. I mellomkrigstida ble det årlig tatt opp omkring 30 tonn flyndre i Børgin. Denne «Strømmenflyndren», som gullflyndra fra Børgin gjerne ble kalt, var kjent for sin utsøkte smak, og var […]
tirsdag 7. juli 2020

Limsteinplassen

Navnet Limsteinplassen skal minne nåværende og kommende generasjoner om at kalkutvinning var en viktig næring i tillegg til jordbruk og fiskeri på Straumen. Kalk har vært brukt som bindemiddel for stein i lange tider – her i landet omkring 1000 år. Kalksteinen ble brent i såkalte limovner. På Inderøy er det forholdsvis mye kalkholdig fjell. […]