To kommuner stiftet Lensmyra Utbyggingsselskap

Inderøy kommune er majoritetseier av Lensmyra Utbyggingsselskap AS, som har 7 millioner kroner i aksjekapital.

Selskapet ble stiftet mandag 10. august, og innebærer et etterlengtet startskudd for utbygginga av Lensmyra Næringspark på Røra i Inderøy kommune.

Inderøy kommune (66 prosent) og Steinkjer kommune (34 prosent) eier selskapet. Aksjekapitalen er på 7 millioner kroner.

Selskapets formål er å utvikle og selge tomter på Lensmyra. Beliggenheten like ved E6 gjør området svært attraktivt.

I fase 1 klargjøres 100 mål, og ifølge næringssjef Trygve Wannebo er målet at det skal være klart for bygging på området våren/sommeren 2021.

Tidligere rådmann i Inderøy kommune, Jon Arve Hollekim, er styreleder i selskapet, og han har med seg Jacob B. Almlid og Gunvor Jørstad i styret.

Driver du bedrift i Inderøy kommune?

Bli medlem i Inderøy Utvikling! Vi er et næringsforum der alle bedrifter med næringsvirksomhet i Inderøy kommune kan bli medlemmer.