To kommuner stiftet utbyggingsselskap på Røra

Inderøy kommune er majoritetseier av Røra Næringspark, som har 7 millioner kroner i aksjekapital.

Selskapet ble stiftet mandag 10. august 2020 under navnet Lensmyra Utbyggingsselskap AS, som senere endret navn til Røra Næringspark AS.

Satsingen innebærer et etterlengtet startskudd for utbyggingen av det nye store næringsarealet på Røra i Inderøy kommune.

Inderøy kommune (66 prosent) og Steinkjer kommune (34 prosent) eier selskapet. Aksjekapitalen er på til sammen 7 millioner kroner.

Selskapets formål er å utvikle og selge tomter på Røra Næringspark. Beliggenheten like ved E6 gjør området svært attraktivt. Sentralt – og et viktig knutepunkt vestover for Fosenhalvøya.

I fase 1 klargjøres 100 mål, og ifølge næringssjef Trygve Wannebo er målet at det skal være klart for bygging på området våren/sommeren 2021.

Tidligere rådmann i Inderøy kommune, Jon Arve Hollekim, er styreleder i selskapet, og han har med seg Jacob B. Almlid og Gunvor Jørstad i styret.

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.