Trønderbanen er viktig også for Inderøy

Under debattmøtet «Er Trønderbanen på riktig spor» fikk vi høre at Røra stasjon er blant jernbanestasjonene som oppgraderes i 2020-2021.

Det var Terje Sivertsvoll fra Jernbanedirektoratet som opplyste dette i sitt innlegg.

Hvis noen har vært i tvil om det satses på den eneste Inderøy-stasjonen langs Trønderbanen, er det bare å fjerne den tvilen. Røra Stasjon blir oppgradert, så den passer for de nye og lengre togsettene som kommer fra 2021.

Større kapasitet på Trønderbanen

Når de nye togene tas i bruk fra 2021, vil Trønderbanen umiddelbart få større kapasitet. De nye togsettene består av fem vogner.

Selv om svenske SJ overtar togtransporten på Trønderbanen allerede fra sommeren 2020, vil de reisende merke effekten for alvor fra 2021.

Trønderbanen viktig for Lensmyra Næringspark

For storsatsinga Lensmyra Næringspark på Røra blir Trønderbanen svært viktig. Arbeidet med å utvikle næringsparken skyter fart nå i 2020.

Det er gangavstand mellom stasjonen og næringsparken, og potensialet som ligger i dette vil forsterkes kraftig etter hvert som reisetida mellom Trondheim og Røra kommer ned mot én time.

Da snakker vi om store muligheter på arbeidsmarkedet i Inderøy og på Innherred generelt.

Sterkt panel

Under debattmøtet stilte et sterkt panel av byråkrater og politikere, blant andre fire stortingsrepresentanter.

Bildet viser stortingsrepresentanter og andre deltakere i paneldebatt om Trønderbanen.
F.v: Terje Sivertsvoll (Jernbanedirektoratet), Nils Åge Gjekstad, stortingsrepresentant (H), Jon Gunnes, stortingsrepr. (V), Marit Arnstad, stortingsrepr. (Sp), Kirsti Leirtrø, stortingsrepr. (Ap), Christian Stav, dir. NTE og Erlend Solem, fylkesdirektør samferdsel, Trøndelag Adfylkeskommune.

Konsernsjef Christian Stav i NTE representerte næringslivet i panelet, og han var helt klar på at det ikke er nok med en interessant jobb, fin natur og gode oppvekstvilkår. Han understreket at det også handlet om å ha mulighet for å gjøre karriere, og at det er viktig å ha tilgang på flere relevante arbeidsplasser rundt seg.

– Det må være mulig å bo i Trondheim og jobbe på Innherred, eller omvendt, sa han i sin innledning.

Da trenger vi en moderne jernbane som konkurrer både på komfort og fasiliteter.

– I dag er det dårlig dekning og dårlig med lademuligheter på toget, så det å jobbe på toget funker ikke i praksis, pekte Stav på.

Advarte mot tom pengesekk

Marit Arnstad advarte om at Innherred kan bli satt på sidelinja hvis satsinga rundt Trondheim blir for stor.

– Hvis det blir tunnel med dobbeltspor mellom Ranheim og Malvik blir det ikke mye penger igjen, sa hun.

Arnstad understreket at folket på Innherred må være på vakt når prioriteringene skal gjøres i Nasjonal Transportplan (NTP) som kommer neste år.

– Trønderbanen er et utrolig viktig tiltak som helhet, ikke bare et by- og forstadsprosjekt. Det er et sort viktig klimatiltak. Dermed er det også svært viktig med debatt når det bare er ett år igjen til NTP legges fram og skal behandles.

Her kan du se opptak av alle innleggene og debatten under møtet ved Turneteatret i Trøndelag i Verdal 27. februar 2020.

Tanker om Trønderbanen og Inderøy

Her er noen av mine egne tanker rundt Trønderbanen, ønsker, behov og betydningen for Inderøy:

  • Røra som tettsted vil få et kraftig oppsving.
  • Gangavstand fra Røra stasjon til Lensmyra vil øke næringsparkens attraktivitet også for pendlere sør- og nordfra.
  • Det bør bygges gang- og sykkelveg fra Røra til Straumen (og videre til Mosvik sentrum og nordover fra Straumen til Vist).
  • Kollektivtilbudet mellom Røra og Straumen må utvikles og forbedres.
  • Utvidelse av parkeringskapasitet ved Røra stasjon.
  • Turistinfo knyttet til Røra stasjon.

Inderøy kommune har allerede mange innbyggere som pendler ut av kommunen. Det som skjer i tida framover vil også bety et løft for arbeidsmarkedet i kommunen og for arbeidstakere som pendler til Inderøy kommune for å jobbe.

Debattmøtet ble arrangert av Tekna, sammen med Inderøy Utvikling, Steinkjer Næringsforum, Verdal Næringsforum og Næringsforeningen i Levanger.

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.