Du er en tusenlapp!

På frokostmøtet i mars 2023 inviterte vi til å bli bedre kjent med Inderøyheimen. Vi fikk sett muligheter og fasiliteter i den nye storstua på Straumen, i tillegg fikk vi vite hvor mye en Inderøyning er verdt.

Vi inviterte Trude Hoff som er bredt utdannet innen psykologifaget. Hun delte noen fine fun-facts og viktige betraktninger innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Psykologi er et stort og spennende tema, som vi fikk en god aperitiff av i frokostmøtet 2. mars.

Frokostmøte på Inderøyheimen

Inderøyheimen har blitt et flott lokale i den nye storstua på Straumen.

Ordfører og næringssjef deltok også på frokostmøtet, der vi også fikk høre nærmere om nye Inderøyheimen og fasilitetene i huset, ved Silje Lorentsen i Frivillig Inderøy.

Silje driver prosjektet «Liv -i lag», med mål om å skape aktivitet og møteplasser for beboere, besøkende og ansatte gjennom samskaping med frivillighet, kommune og næringsliv.

I bygget finnes det møterom til leie, møteplasser og mulighet for pop-up møter i aulaen, og en selvbetjent kafé og snackbar med superenkel betalingsterminal. Les mer om Inderøyheimen

Under bildet følger en oppsummering fra frokostmøtet 2. mars;

Frokostmøte IU på Inderøyheimen mars 2023. Foto: Jon-Erik Vollan/ Inderøy Utvikling SA.
Frokostmøte 2. mars 2023 på nye Inderøyheimen, Straumen Inderøy. Foto: Jon-Erik Vollan/ Inderøy Utvikling SA.

Hva er det gode (nærings-) liv?

Trude Hoff innleder med å si at vi bor og driver i en flott flik av Norge. Vi har svært gode forutsetninger og muligheter for det gode liv.

Spørsmålet kan likevel fort bli; hva er det gode liv og hva er godt nok?

Det er mange faktorer som spiller inn, også arbeidsplassen, som er en stor del av livene våre.

Økonomiske og politiske rammevilkår, god utvikling, menneskelige behov, mulighetsrom, opplevd hjelp, romslighet, raushet, identitet og tilhørighet, framtida, folk rundt oss m.m.

Hver og en av oss påvirkes, men vi påvirker også andre.

Og vi bekymrer oss hele tiden.

60.000 tanker i døgnet

Tenk bare på at vi mennesker har rundt 60.000 tanker i døgnet, det meste er bekymringstanker (85%).

Hjernen ér bare slik, etter mange tusen års utvikling, og vi kan ikke noe for det.

Det er dette vi kan gjøre noe med det.

I følge Hoff har vi et forbedringspotensiale på rundt 20 %.

Vi kan ta noen valg – og det starter med oss selv.

Det handler om valg!

Det er fullt mulig å bestemme seg for å ta noen valg

Du kan velge å mobilisere- og å trene på å gjøre dine egne tanker til det bedre for deg selv og andre.

Du bestemmer selv hva du tenker.

Godta det ufullkomne

Hoff nevnte Per Fugelli sin uttalelse om at vi må godta det ufullkomne. (nøkternhet, ydmykhet og romslighet).

Per Fugelli sa at bekymringer også har sin misjon.

To verdifulle funksjoner;

— Bekymringer har i utgangspunktet to verdifulle funksjoner: De sikrer utvikling og forbedring i samfunnet, ved at misnøyen og bekymringene er en stimulus til å forandre på ting. Videre gjør bekymringer oss årvåkne, slik at vi unngår fare, og holder oss i live. Men det kan også bli for mye av det gode. Og det punktet mener han vi har passert i dagens samfunn. Fugelli ramser opp fire grunner til at vi bekymrer oss unødig mye: 1 Mediene dyrker fare, og det gir et dramatisert og usant bilde av verden. 2 De opprinnelige strukturene med stabil jobb og storfamilien er borte. 3 Folk er mer kresne, det skal mer til for å bli fornøyd. 4 Folk er blitt mindre religiøse. Vi får ikke lenger den beskyttelse og sjelefred religionen tidligere ga.

Det er viktig å nevne at bekymringer kan være en sunn respons, som gjør at vi kommer oss ut av fare, men hvis bekymringen er konstant (kronisk) er det skadelig* for kroppen og for psyken.
*(Biomedisinsk forskning viser klart at kronisk stress skader kroppen, det øker for eksempel faren for hjerte- og karsykdommer.) 

Per Fugelli, intervju i Aftenposten, (2006)

Hva kan vi så gjøre for å dempe noen av våre bekymringer i hverdagen?

I følge Fugelli har de store bekymringene våre har en løsning, som har sin opprinnelse i 2000 år gamle filosofiske miljøer. – En oppskrift som har hatt bærekraft i 2000 år stammer fra stoikerne, som klart og tydelig sa at det bare er en vei til tilfredshet og glede – det er å godta seg selv, omgivelsene og andre som ufullkomne skapninger. Vi må være glad for det vi har, og ikke strebe etter alt. Man må godta livet og samfunnet som et blandet regnskap, sier han.

(Hentet fra intervju med Per Fugelli, hentet fra innlegg i Aftenposten)

Trude Hoff viste til Per Fugelli sine uttalelser om å godta det ufullkomne. Foto: Jon-Erik Vollan/ Inderøy Utvikling SA.
Trude Hoff viste til Per Fugelli sine uttalelser om å godta det ufullkomne. Foto: Jon-Erik Vollan/ Inderøy Utvikling SA.

Positiv psykologi

Hoff viste til flere viktige effekter av positiv psykologi, og hva dette betyr, først og fremst for deg selv, men også for andre rundt deg. 

Spør deg selv: Er du glad i deg selv?

Det kan fort bli mange tanker av slikt, men oppfordringen fra Hoff er klar – vær glad i deg selv!

Alle er like viktige

Her i Inderøy er alle like viktige, sier Hoff.

Hun brukte en tusenlapp*, som er vår største pengeseddel, som eksempel på at vi alle er like viktige.

Du er en tusenlapp!

Vær glad i deg selv, du tilbringer 24 timer i døgnet med deg selv. Du er god nok!

*(kilde: Trond Edvard Haukedal bruker «tusen kroner» som symbol i Solstråleboken – hvordan leve et godt liv i et samfunn i endring, om motivasjon, egenverdi og selvledelse.

Du er en tusenlapp - alle er like viktige.
Du er en tusenlapp – alle er like viktige. (kilde: Trond Edvard Haukedal, Solstråleboken).

Hva får oss opp og ut?

Her er tre råd fra Trude Hoff om hva du kan gjøre for deg selv hver dag:

Støtte seg selv
Trøste seg selv
Motivere seg selv

Du bestemmer selv hva du tenker.

Og minn deg selv om å klappe deg selv på skulderen når du gjør noe bra.

Her kan du se video fra TV2 Danmark – All that we share (som ble vist i frokostmøtet):

Er det rom for utvikling hos din virksomhet?

Både miljøet og kulturen på arbeidsplassen har forbedringspotensialer – nesten bestandig.

Alle kan (og bør) påvirke trivsel, stemning, ønsket utvikling og god balansegang mellom jobb og fritid.

Som arbeidsgiver har du muligheten til å legge til rette for at kollegaene utvikler seg og motiveres i ønsket retning.

Anerkjennelse, tilbakemelding og ros er viktige for motivasjon hos ansatte.

Hvis du er interessert i å lese mer om hvordan du bruker de tre verktøyene kan du lese en artikkel i ledernytt

Balanse er viktig, og forskning viser at ledere som fremstår som «hel ved» har større gjennomslagskraft og får sine ansatte til å prestere bedre. Med «hel ved» menes ledere som fremstår som troverdige og og ekte i det de gjør. (kilde: Ragnhild Kvålshaugen, forsker BI, se artikkel på forskning.no).

Husk at god ledelse er også noe som kan læres.

Ta kontakt med Jon i IU dersom du trenger hjelp med kurs eller sparring rundt utvikling av ledelse.

Hvilken utvikling ønsker du på din arbeidsplass?

Dette er først og fremst et spørsmål til deg som leder, styreleder, daglig leder eller som eier av en virksomhet. Det er ingen fasit her, det må dere definere ut fra behov, ønsket retning og muligheter.

Hoff viste til Fish! Philosophy Training og en video fra «The Fish Market» I Seattle som kilde til inspirasjon. På dette fiskemarkedet er arbeidskulturen så ekstremt energisk at det smitter positivt over på kollegaene og kundene, se video lengre ned.

Laget på fiskemarkedet er svært bevisste på at de skal gi verdenskjent kundeservice, de selger kun den fineste, ferskeste sjømaten som er tilgjengelig og de følger de høyeste standardene for marin forvaltning og bærekraft. I tillegg har de det utrolig gøy!

Basert på denne kulturen har Fish! utarbeidet fire praksiser for å bli mer effektiv på arbeidsplassen. Dette for å hjelpe ansatte å utvikle holdninger, trivsel, lek, utvikling av lagarbeid, skape bedre resultater og gode kunderelasjoner. Her kan du lese mere om Fish!

Ta kontakt med Jon i IU for hjelp med å utvikle prosjekt, sparring rundt idé eller kursing av ansatte.

Og husk: Du er en tusenlapp!

Se video om den energiske arbeidsplassen på Pike Place Fish Market i Seattle (nevnt i frokostmøtet):

Se også: Månedens bedrift Inderøy

Driver du bedrift i Inderøy?

Inderøy Utvikling er næringsforumet for alle med næringsvirksomhet i Inderøy.
Vi samler næringslivet - og er pådriveren for utvikling av næringslivet i Inderøy.