Vilkår og betingelser for medlemskap i Inderøy Utvikling

Her er våre salgsbetingelser for kurs.

Se også vår personvernerklæring (åpnes i ny fane).

Gjennom personvernerklæringa viser vi hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til GDPR og ny lov om personopplysninger.

1. Aksept av vilkår

I henhold til vedtektene, kan bedrifter som er registrert i Inderøy og selskaper som ikke er registrert, men har næringsaktivitet, i Inderøy være medlemmer av Inderøy Utvikling. Styret godkjenner medlemskapet. Medlemskapet er gyldig når andelsinnskuddet er betalt

Ubetalt medlemskontingent medfører tap av medlemskap og tap av andelsinnskudd.Andelseiere kan søke styret om frysing av medlemskap i inntil ett år av gangen. Frysing av medlemskap medfører tap av rettigheter i det gjeldende året

Det kan åpnes for medlemskap for selskap eller virksomheter som ikke tydelig havner innenfor definisjonen for medlemskap, men hvor medlemskap anses å ville understøtte selskapets formål.

Tjenestevilkårene gjelder våre tjenester, åpent innhold på Inderoyutvikling.no, innhold på våre lukkede medlemssider og andre digitale produkter fra Inderøy Utvikling SA (org.nr. 922926506). Tjenestevilkårene gjelder også for alt innhold på kontoer som driftes av Inderøy Utvikling SA i sosiale medier.

Aksepterte avtalevilkår utgjør, sammen med brukers registrering på nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten (se beskrivelse av tjenesten i punkt 2). Tjenestevilkårene kan og vil bli oppdatert uten varsel, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses her: https://inderoyutvikling.no/vilkar-og-betingelser. Endringer som gir større konsekvenser for brukerne vil bli kunngjort på e-post.

Hvis du er forbruker (ikke næringsdrivende/bedrift), ber vi spesielt om at du merker deg punkt 13, om angrerett.

2. Beskrivelse av tjenesten

Medlemskap gir full tilgang til alt innhold på Inderoyutvikling.no.

Medlemskap gir også rabatterte priser på Inderøy Utviklings (heretter IU) kurs og andre arrangementer.

IU tilbyr brukere og medlemmer nettbasert opplæring og ressurser knyttet til nettverksbygging, drift og økonomi i foretak, inkludert ulike nettbaserte verktøy, både skriftlig, illustrasjons- og videobasert. Heretter kalt Tjenesten.

Som bruker/medlem forstår du og er enig i at Tjenesten for medlemmer/kunder vil kunne inkludere en viss kommunikasjon fra IU, slik som meldinger om nyheter innen Tjenesten, administrative meldinger og nyhetsbrev, og at denne kommunikasjonen er betraktet som en del av ditt medlemskap/kundeforhold.

3. Ansvarsfraskrivelse

Du forstår og er enig i at:

 1. din bruk av Tjenesten skjer helt og fullt på eget ansvar. Tjenesten tilbys «slik den er», og «slik den er tilgjengelig». IU og foretakets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører fraskriver seg alt ansvar for det en bruker/et medlem foretar seg på bakgrunn av innhold i Tjenesten.
 2. IU og dets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører ikke gir noen garanti for at Tjenesten vil imøtekomme dine krav; eller at Tjenesten vil være fri for avbrudd; eller at den vil være feilfri.
 3. ingen råd eller noen informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra IU eller gjennom eller fra Tjenesten skaper noen garanti som ikke er uttrykkelig fastslått i avtalevilkårene.

4. Begrensing av ansvar

Du forstår uttrykkelig og er enig i at IU og selskapets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører ikke skal være ansvarlig overfor deg for noen direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle tap, inkludert, men ikke begrenset, til tap i form av tap av profitt, goodwill eller immaterielle verdier; tap resultert av bruk eller manglende mulighet til bruk av Tjenesten; eller noen annen årsak knyttet til Tjenesten.

5. Spesielt knyttet til finansielle tjenester

Tjenesten tilbys kun for informasjons- og opplæringsformål, og verken Tjenesten eller innholdet inkludert i Tjenesten er ment å brukes til handels- eller investeringsformål.

IU og samarbeidspartnere skal ikke være ansvarlig for nøyaktighet, nytte eller tilgjengelighet med hensyn til informasjon formidlet eller gjort tilgjengelig via Tjenesten, og skal ikke være ansvarlig for handels- eller investeringsavgjørelser basert på slik informasjon.

6. Varsling

IU vil kunne sende deg beskjeder, inkludert de som angår endringer av avtalevilkårene, enten via e-post, ordinær post eller via publisering på Tjenesten.

7. Prosedyre for å gjøre krav på opphavsrett eller varsle om krenkelse av sådan

IU respekterer andres opphavsrett, og vi ber deg som bruker om å gjøre det samme. Hvis du mener at ditt åndsverk har blitt kopiert av oss på en måte som bryter med åndsverksloven, ber vi deg sende følgende opplysninger til IU:

 1. en beskrivelse av opphavsrettslig beskyttede arbeidet eller annen intellektuell eiendom du hevder er blitt krenket;
 2. en beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenket ligger på nettstedet (nettadresse/url);
 3. kontaktinformasjon der vi kan nå deg;
 4. en uttalelse fra deg om at du mener at vår bruk ikke er godkjent av rettighetshaveren, dennes agent eller loven.

Du kan sende dette til:

Inderøy Utvikling SA
Vennavegen 59
7670 Inderøy

eller til:

post@inderoyutvikling.no

8. Medlemskonto, passord og sikkerhet

Du setter et passord i forbindelse med registrering av medlemskap. Du er ansvarlig for å vedlikeholde sikkerheten rundt passordet og medlemskontoen, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår via ditt passord eller medlemskonto. Du og IUer enige om at du umiddelbart skal varsle IU om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller din medlemskonto eller ethvert annet brudd på sikkerheten. IU verken kan eller vil være ansvarlig for tap eller ødeleggelse på forårsaket av at du mislykkes i å overholde punkt 8.

Se også vår personvernerklæring (tilpasset den nye personopplysningsloven/GDPR)

9. Medlemsoppførsel

Du forstår at du har det fulle ansvar for all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, foto, grafikk, video, meldinger, emneknagger (tags) eller annet innhold du formidler via Tjenesten.

Du er enig i at du ikke skal bruke Tjenesten til å

 1. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som er ulovlig, skadelig, truende, trakasserende, vulgært, obskønt, hatefullt, rasistisk eller på andre måter støtende;
 2. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig;
 3. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig innhold som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre intellektuelle verdier av noe slag;
 4. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noen form for ikke-godkjente annonser eller markedsføringsmateriell, med unntak av de områder som er beregnet på slike tilfeller. Spam/søppelpost, kjedebrev, og pyramideaktivitet er uansett ikke tillatt;
 5. laste opp, poste, sende som e-brev, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som inneholder virus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller maskinvare eller utstyr for telekommunikasjon;
 6. «stalke» eller på andre måter trakassere andre; og/eller
 7. Samle og oppbevare personlige data om andre brukere i forbindelse med ulovlig oppførsel og aktivitet som framgår av punktene a-f ovenfor.

10. Ikke videresalg av Tjenesten

Du aksepterer at du ikke kan reprodusere, duplisere, kopiere, selge, gjenselge eller utnytte noen del av Tjenesten i noen kommersiell sammenheng.

11. Priser og betaling

Andelsinnskudd og årlig serviceavgift betales etter tilsendt faktura. Andre digitale produkter betales med betalingskort. Priser oppgitt på nettstedet er eksklusiv merverdiavgift.

Kunder varsles om prisendringer 1 måned før prisendring skjer.

IU bruker Stripe som leverandør av betalingsløsning med kort via nettsidene.

IU har ingen tilgang til kortinformasjonen. Når transaksjonen er godkjent, sendes det kvittering via e-post.

IU har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

12. Varighet og oppsigelse

Ditt medlemskap i IU løper inntil du sier opp skriftlig. Medlemskapet blir automatisk fornyet inntil det skjer.

Hvis du kjøper direktesendte nettkurs hos IU, får du i tillegg tilgang til opptak av kurset i oppgitt periode.

13. Angrerett

Nettbaserte direktesendte kurs fra IU leveres fra sendingstidspunkt og som opptak i oppgitt periode.

For bedriftskunder er det ingen angrerett. For forbrukere gjelder § 22, bokstav n) i angrerettloven, der det heter at angreretten ikke gjelder avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Hvis du er forbruker aksepterer du at du ikke har angrerett ved kjøp og betaling av digitale produkter fra IU.

14. Force majeure

IU er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder, men ikke begrenset til, skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann eller tekniske feil.

15. Tvister

Tvister i forbindelse med tjenestevilkårene, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstolene, med IUs til enhver tid gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

16. Brudd på vilkårene

Vær vennlig å rapportere brudd på disse tjenestevilkårene til post@inderoyutvikling.no.